Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Problemele supuse referendumului (studiu în dreptul comparat)


Autor: Iulian Muntean
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 342.573(478)043.3

Adobe PDF document 0.86 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

Referendum, plebiscit, sondaj, scrutin, referendum abrogativ, iniţierea referendumului, validarea referendumului, campanie electorală, alegeri, voting, corp electoral, democraţie directă, agitaţie, iniţiativă populară.

Adnotare

Teza este dedicată examinării unui cerc vast de probleme teoretice, metodologice şi aplicative supuse referendumului.

În lucrare, sunt elucidate şi aprofundate noţiunile de: referendum, plebiscit, sondaj, scrutin, alegeri etc. Concomitent, s-a evidenţiat existenţa în literatura de specialitate a diferitelor abordări cu privire la corelaţia dintre referendum şi plebiscit, specificându-se că, deşi există multiple similitudini între referendum şi plebiscite, aceste noţiuni juridice nu pot fi recunoscute ca fiind strict identice. Au fost sistematizate şi analizate, într-un studiu comparat, criteriile de clasificare a referendumurilor, precum şi a tipurilor de referendum. De asemenea, a fost efectuată analiza comparativă a limitărilor impuse de legislaţie în soluţionarea problemelor prin referendum din perspectiva diferitelor state.

În teză, sunt examinate, într-un studiu comparat, problemele reglementării juridice a iniţierii referendumului, ale desfăşurării acestuia survenite la fiecare etapă din perspectiva legislaţiei diferitelor state, în vederea identificării în legislaţia Republicii Moldova şi a statelor CSI a unor omisiuni referitoare la stadiului de pregătire şi declarare a referendumului. A fost specificată necesitatea unui control al graniţelor circumscripţiilor, sectoarelor, listelor cetăţenilor cu scopul de nu a permite încălcarea legislaţiei în exprimarea voinţei cetăţenilor.

De asemenea, au fost elucidate problemele aferente referendumului desfăşurat într-o regiune secesionistă şi, în special, în regiunea de est a Republicii Moldova, cu scopul de a identifica unele posibile măsuri care ar asigura analiza desfăşurării referendumurilor pe orice tematică, respectând prevederile capitolului 14 din Codul electoral al RM.

În vederea valorificării referendumului, au fost analizate avantajele şi deficienţele referendumului din legislaţia Republicii Moldova.

Acest studiu a determinat elaborarea şi fundamentarea recomandărilor în vederea perfecţionării prevederilor legislaţiei electorale cu privire la instituţia referendumului în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind istoria, clasificarea şi problemele referendumului
  • 1.1.Consideraţii privind istoria şi definirea referendumului
  • 1.2.Criterii şi modalităţi de clasificare a referendumurilor
  • 1.3.Problemele referendumului prin prisma restricţiilor impuse de legislaţie

CAPITOLUL II. Problemele reglementării juridice a organizării şi desfăşurării referendumului
  • 2.1.Problemele reglementării juridice a iniţierii referendumului
  • 2.2.Problemele reglementării juridice a desfăşurării referendumului
  • 2.3.Controlul respectării legislaţiei în procesul organizării şi desfăşurării referendumului

CAPITOLUL III. Unele probleme aferente legislaţiei şi procesului de validare a referendumului
  • 3.1.Studiul comparat al unor probleme aferente instituţiei referendumului în legislaţia ţărilor europene
  • 3.2.Validarea şi legalitatea referendumului într-o regiune secesionistă
  • 3.3.Problemele introducerii prin referendum a votului uninominal în alegerile parlamentare
  • 3.4. Problemele aferente procesului de validare a referendumului