Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Costachi Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarCostachi Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Abilitare:9 martie 2006, nr.535
Specialităţi abilitate: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dreptul minorităţilor naţionale la identitate etnica 12.00.02 ULIM preşedinte CSS
conducător
Popa Victor
10.01.2012
D Aspecte juridice ale asigurării securităţii financiare a statului 12.00.02 Academia "Ştefan cel Mare... membru CSS
conducător
Cobaneanu Sergiu
17.02.2012
D Problemele realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept (studiu juridico-comparativ) 12.00.02 IISD membru CSS
conducător
Balmuş Victor
06.07.2012
D Garanţii constituţionale ale exercitării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării 12.00.02 IIESP preşedinte CSS
conducător
Popa Victor
24.04.2015
D Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare şi reprezentative 12.00.02 IIESP conducător 24.04.2015
DH Influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra dreptului constituţional în Republicile Azerbaidjan, Moldova şi Georgia 12.00.02 IIESP preşedinte CSS
conducător
Guceac Ion
08.05.2015

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept 12.00.02 IISD conducător 12.05.2011
D Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat) 12.00.02 IISD conducător 03.06.2010
D Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în Republica Moldova din perspectiva integrării europene (studiu comparativ) 12.00.02 IISD conducător 29.04.2010
D Probleme actuale ale formării mecanismului puterii în ţările aflate în tranziţie 12.00.02 IISD conducător 18.03.2010
D Problemele supuse referendumului (studiu în dreptul comparat) 12.00.02 conducător 23.04.2009
D Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul sistemului organelor de stat 12.00.02 conducător 20.12.2007
D Aspecte constituţionale ale realizării ordinii juridice în statul de drept 12.00.02 conducător 27.10.2005
D Răspunderea minorilor pentru săvârsirea contravenłiilor administrative 12.00.02 conducător 22.09.2005
D Orînduirea constituţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei(analiza juridică comparativă) 12.00.02 conducător 22.09.2005