Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Costachi Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarCostachi Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Abilitare:18 decembrie 2013, nr.1896
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

Teze în examinare [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativă 12.00.02 USM membru CSS
conducător
Guceac Ion
05.12.2014
D Particularităţile teoretico-practice ale formelor şi metodelor de apărare a drepturilor şi intereselor ecologice 12.00.02 USM membru CSS
conducător
Zamfir Pavel
12.12.2014
D Insolvabilitatea în dreptul fiscal 12.00.02 ICJP preşedinte CSS
conducător
Guştiuc Andrei
30.12.2014
D Reglementarea juridico-constituţională a participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan 12.00.02 ICJP conducător 30.12.2014
DH Legitimitatea puterii de stat – fenomen complex şi indispensabil societăţii umane contemporane 12.00.02 USM consultant 17.01.2015
D Cadrul legislativ și instituțional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspectiva integrării în Uniunea Europeană 12.00.02 ICJP membru CSS
conducător
Cuşmir Marcel
23.01.2015
D Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germanice (continentale) 12.00.02 Academia "Ştefan cel Mare... membru CSS
conducător
Belecciu Ştefan
23.01.2015
D Reglementarea juridică a securitaţii informaţionale şi perspectiva perfecţionării acesteia 12.00.02 ICJP preşedinte CSS
conducător
Smochină Andrei
06.02.2015

Teze aprobate [13]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Esenţa şi importanţa activităţii jurisdicţionale în asigurarea legalităţii în statul de drept 12.00.02 Academia "Ştefan cel Mare... conducător 03.07.2014
D Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova 12.00.02 II conducător 10.04.2014
D Garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul aplicării măsurilor de constrîngere juridică 12.00.02 II conducător 13.02.2014
D Caracteristica constituţională a parlamentarismului din Republica Moldova: studiu juridico-comparativ 12.00.02 Academia "Ştefan cel Mare... conducător 03.10.2013
D Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept 12.00.02 II conducător 12.05.2011
D Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat) 12.00.02 II conducător 03.06.2010
D Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în Republica Moldova din perspectiva integrării europene (studiu comparativ) 12.00.02 II conducător 29.04.2010
D Probleme actuale ale formării mecanismului puterii în ţările aflate în tranziţie 12.00.02 II conducător 18.03.2010
D Problemele supuse referendumului (studiu în dreptul comparat) 12.00.02 conducător 23.04.2009
D Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul sistemului organelor de stat 12.00.02 conducător 20.12.2007
D Aspecte constituţionale ale realizării ordinii juridice în statul de drept 12.00.02 conducător 27.10.2005
D Răspunderea minorilor pentru săvârsirea contravenłiilor administrative 12.00.02 conducător 22.09.2005
D Orînduirea constituţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei(analiza juridică comparativă) 12.00.02 conducător 22.09.2005