Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Costachi Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarCostachi Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Abilitare:9 martie 2006, nr.535
Specialităţi abilitate: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dreptul minorităţilor naţionale la identitate etnica 12.00.02 ULIM preşedinte CSS
conducător
Popa Victor
10.01.2012
D Aspecte juridice ale asigurării securităţii financiare a statului 12.00.02 Academia "Ştefan cel Mare... membru CSS
conducător
Cobaneanu Sergiu
17.02.2012
D Problemele realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept (studiu juridico-comparativ) 12.00.02 IISD membru CSS
conducător
Balmuş Victor
06.07.2012
D Garanţii constituţionale ale exercitării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării 12.00.02 IIESP preşedinte CSS
conducător
Popa Victor
24.04.2015
D Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare şi reprezentative 12.00.02 IIESP conducător 24.04.2015

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept 12.00.02 IISD conducător 12.05.2011
D Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat) 12.00.02 IISD conducător 03.06.2010
D Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în Republica Moldova din perspectiva integrării europene (studiu comparativ) 12.00.02 IISD conducător 29.04.2010
D Probleme actuale ale formării mecanismului puterii în ţările aflate în tranziţie 12.00.02 IISD conducător 18.03.2010
D Problemele supuse referendumului (studiu în dreptul comparat) 12.00.02 conducător 23.04.2009
D Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul sistemului organelor de stat 12.00.02 conducător 20.12.2007
D Aspecte constituţionale ale realizării ordinii juridice în statul de drept 12.00.02 conducător 27.10.2005
D Răspunderea minorilor pentru săvârsirea contravenłiilor administrative 12.00.02 conducător 22.09.2005
D Orînduirea constituţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei(analiza juridică comparativă) 12.00.02 conducător 22.09.2005