Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului


Autor: Coca George
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Elena Aramă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 340.12:659.2(043)

Adobe PDF document 1.69 Mb / în română
238 pagini


Cuvinte Cheie

interes; drepturi fundamentale ale omului; motiv; libertate şi necesitate; voinţa juridică; interesul general-raţiune de stat; proporţionalitate; limita şi limitarea drepturilor fundamentale; libertate-limitare-răspundere; contenciosul administrativ; contenciosul constituţional; avocatul poporului şi avocaţii parlamentari; Curtea Europeana a Drepturilor Omului; ordinea juridică naţională şi internaţională; interesul public; binele general; sistem motivaţional; scop; determinismul social; grupuri de interese; coraport interes-voinţă; statul de drept şi proporţionalitatea

Adnotare

Îmbinarea interesului general al societăţii cu libertatea membrilor acesteia cu respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale nu se poate realiza decât cu ajutorul dreptului prin cele două calităţii lăuntrice ale acestuia si anume: interesul si voinţa.

Actualitatea tezei de doctorat constă în faptul că asigurarea satisfacerii nevoilor, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în deplină concordanţă cu interesul general se poate realiza prin drept care este cel mai perfecţionat mijloc de control social prin intermediul funcţiei sale normative..

Un aspect care m-a interesat în mod deosebit în cercetările pe care le-am efectuat a fost acela de a realiza în abordarea tezei de doctorat un studiu de drept comparat având în vedere că lucrarea de doctorat s-a realizat în Republica Moldova.

Am realizat un studiu de drept comparat în ceea ce priveşte următoarele aspecte:


În teza de doctorat, conceptul de interes general l-am abordat multidimensional, dar am acordat o atenţie sporita interesului juridic.

De asemenea, am analizat conceptul de drepturi fundamentale ale omului dintr-o perspectivă istorică, dar în acelaşi timp şi sistemic şi în conexitatea lor cu libertatea şi cu răspunderea.

În urma studiului efectuat am ajuns la concluzia că interesul general ca raţiune de stat nu se poate realiza decât prin întărirea rolului statului, a promovării valorilor care răspund trebuinţelor vitale ale individului, adică consolidarea funcţiei sale economice.

O problema destul de controversată, pe care am încercat s-o argumentez ştiinţific a fost aceea a necesitaţii şi modalităţilor de limitare a drepturilor fundamentale ale omului prin invocarea interesului general.

În finalul tezei de doctorat am făcut câteva propuneri privind unele masuri ce pot conduce la consolidarea interesului general, edificarea statului de drept, respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Categorii adiacente noţiunii de interes
 • 1. Libertatea şi necesitatea
 • 2. Motivaţie şi motiv
 • 3. Interesul-scop al acţiunii umane prin orientarea motivului

CAPITOLUL II. Conceptul interesului în drept
 • Secţiunea a-I-a Definirea interesului. Interacţiunea membrilor societăţii prin necesităţile lor comune
 • Secţiunea a-II-a Interesul exprimat în drept
 • Secţiunea a-III-a Interes şi voinţă. Coraportul lor
 • Secţiunea a-IV-a Interesul general şi raţiunea de stat.

CAPITOLUL III –Drepturile fundamentale ale omului şi limitele exercitării lor
 • Secţiunea a-I-a Drepturile fundamentale ale omului
  • 1. Istoric, concept şi natură juridică
  • 2. Delimitarea drepturilor fundamentale ale omului de drepturile fundamentale ale cetăţeanului
  • 3. Dimensiunea europeană a drepturilor omului
 • Secţiunea a-II-a Drepturi absolute şi relative
 • Secţiunea a-III-a Caracterul efectiv şi real al drepturilor fundamentale, trăsătură a statului de drept
 • Secţiunea a-IV-a Restrângerea exercitării drepturilor fundamentale şi coliziunea lor cu ordinea publică şi interesul general

CAPITOLUL IV. Limita şi limitarea exercitării drepturilor fundamentale prin invocarea interesului general
 • Secţiunea a-I-a Limita şi limitarea
 • Secţiunea a-II -aRestrângerea expresă a drepturilor fundamentale de către prevederile constituţionale din România şi Republica Moldova
 • Secţiunea a-III-a Mecanisme de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova şi România
 • 1. Jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ privind limitarea drepturilor fundamentale în numele interesului general
 • 2. Corelaţia dintre drepturile fundamentale şi interesul general în contenciosul constituţional din România şi Republica Moldova
 • 3. Avocatul Poporului şi Avocaţii Parlamentari. Rolul instituţiei în garantarea respectării drepturilor omului
 • Secţiunea a-IV-a Jurisprudenţa C.E.D.O. şi restrângerea exercitării drepturilor
  • 1. Ordinea juridică naţională şi internaţională.
  • 2. Derogări şi excepţii permise statelor de către C.E.D.O. pentru restrângerea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 193-208
  • 3. Interesul public ca motiv ce justifică măsurile derogatorii prevăzute în Protocolul nr.1 al C.E.D.O