Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul factorilor sociali în dezvoltarea comunităţilor rurale din Republica Moldova


Autor: Pistrinciuc Vadim
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Maria Bulgaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dezvoltare, dezvoltare comunitară, dezvoltare durabilă, capital social, participare comunitară, solidaritate socială, comunitate, colectivism, liderism, politici strategice, parteneriat comunitar, performanţă instituţională, angajament civic etc.

Adnotare

Teza de doctor reprezintă o investigaţie sociologică complexă inter-disciplinară care explorează rolul factorilor sociali în procesul de dezvoltare a comunităţilor rurale din Republica Moldova. Lucrarea este fundamentată pe abordări teoretice de referinţă atât din republică, cât şi de peste hotare. Baza empirică a lucrării include rezultatele studiilor sociologice locale şi naţionale realizate de autor.

În Introducere se argumentează actualitatea temei, se determină gradul de investigare al temei, se prezintă obiectul şi subiectul cercetării, se precizează scopul şi obiectivele lucrării, sunt fundamentate inovaţia ştiinţifică şi valoarea aplicativă a cercetării, se indică volumul şi structura tezei.

În Capitolul I Delimitări conceptuale ale dezvoltării comunitare, sunt analizate aspectele conceptuale ale dezvoltării comunitare alături de noţiunile complementare: dezvoltare rurală, dezvoltare durabilă, dezvoltare socială şi dezvoltare umană; este elucidat rolul capitalului social în procesul dezvoltării comunitare, fiind identificate premisele dezvoltării comunitare în Republica Moldova.

În Capitolul II Probleme sociale ale procesului de dezvoltare şi organizare comunitară, autorul tezei analizează problemele social-economice şi fenomenele sociale cu efect negativ specifice localităţilor rurale din Republica Moldova, sunt identificate constrângerile instituţionale şi sociale în procesul de consolidare a capacităţilor de dezvoltare.

În Capitolul III Modalităţi de eficientizare a eforturilor de dezvoltare a comunităţilor rurale din Republica Moldova, este elucidat rolul factorilor sociali în crearea bunăstării comunitare, importanţa serviciilor sociale şi a parteneriatelor intersectoriale în procesul dezvoltării comunităţilor rurale din Republica Moldova. În baza analizei teoretico-empirice au fost formulate concluzii şi elaborate recomandări pentru promovarea factorilor sociali care facilitează procesul dezvoltării comunităţilor rurale din Republica Moldova.