Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Guţu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitarGuţu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1291
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repere psihopedagogice ale dezvoltării motivației învățării la liceenii arabi din Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Platon Carolina
22.12.2021
D Repere teoretice şi metodologice ale diminuării agresivităţii la liceenii arabi din Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Bodrug-Lungu Valentina
22.12.2021
DH Teoria și praxiologia formării profesionale managerial–normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice 13.00.04 USEFS membru CSS
consultant
Manolachi Veaceslav
08.09.2022
D Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători) 13.00.02 UPSC referent
conducător
Cioban Mitrofan
conducător
Lupu Ilie
07.10.2022
DH Teoria și praxiologia formării profesionale continue a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC referent
consultant
Pogolşa Lilia
15.11.2022
DH Orientările valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților 19.00.05 UPSC membru CSS
consultant
Bucun Nicolae
28.11.2022

Teze aprobate [20]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Valențe psihopedagogice de formare inițială a cadrelor didactice pentru educarea toleranței la elevi 13.00.01 USM conducător 30.07.2021
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev 13.00.01 USM conducător 23.11.2018
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurriculare 13.00.01 USM conducător 11.05.2018
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale 13.00.01 USM conducător 06.10.2016
D Bazele pedagogice ale aplicării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul de instruire în colegiul tehnic mediu din Israel 13.00.01 USM conducător
consultant
Căpăţână Gheorghe
03.06.2016
D Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţămîntului superior 13.00.01 USM conducător 09.10.2012
D Bazele pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova 13.00.01 ISE conducător 05.10.2011
DH Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC consultant 08.07.2011
DH Teoria şi metodologia transferului inovaţional în învăţământul superior 13.00.01 conducător 23.12.2010
DH Teoria şi metodologia educaţiei de gen 13.00.01 USM consultant 01.10.2009
D Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii 13.00.01 conducător 23.10.2008
D Condiţii metodologice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (în cadrul predării-învăţării limbii franceze în clasele primare) 13.00.02 consultant
conducător
Crivceanschi Nina
19.06.2008
D Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial 13.00.01 conducător
consultant
Solomon Constantin
24.01.2008
D Motivaţia învăţării la vîrstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii 13.00.01 conducător 20.09.2007
D Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic 13.00.01 conducător 20.09.2007
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale reformei manageriale în învăţămînt 13.00.01 consultant 27.04.2006
D Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară 13.00.01 conducător 22.09.2005
DH Teoria şi metodologia evaluării în învăţămîntul universitar 13.00.01 consultant 21.04.2005
D Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu 13.00.02 conducător
consultant
Cincilei Cornelia
24.02.2005
D Educarea culturii politice la elevii claselor liceale 13.00.01 conducător 23.12.2004