Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Guţu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitarGuţu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1291
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia binară a educației fizice a studenților facultăților cu profil medical 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Jurat Valeriu
06.02.2020
D Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Şevciuc Maia
03.07.2020
D Repere teoretice și metodologice de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Bodrug-Lungu Valentina
21.08.2020
D Fundamente pedagogice ale învăţării limbilor străine în educaţia timpurie 13.00.01 USEFS membru CSS
consultant
Hadârca Maria
conducător
Cemortan Stela
07.10.2020

Teze aprobate [19]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev 13.00.01 USM conducător 23.11.2018
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurriculare 13.00.01 USM conducător 11.05.2018
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale 13.00.01 USM conducător 06.10.2016
D Bazele pedagogice ale aplicării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul de instruire în colegiul tehnic mediu din Israel 13.00.01 USM conducător
consultant
Căpăţână Gheorghe
03.06.2016
D Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţămîntului superior 13.00.01 USM conducător 09.10.2012
D Bazele pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova 13.00.01 ISE conducător 05.10.2011
DH Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC consultant 08.07.2011
DH Teoria şi metodologia transferului inovaţional în învăţământul superior 13.00.01 conducător 23.12.2010
DH Teoria şi metodologia educaţiei de gen 13.00.01 USM consultant 01.10.2009
D Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii 13.00.01 conducător 23.10.2008
D Condiţii metodologice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (în cadrul predării-învăţării limbii franceze în clasele primare) 13.00.02 consultant
conducător
Crivceanschi Nina
19.06.2008
D Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial 13.00.01 conducător
consultant
Solomon Constantin
24.01.2008
D Motivaţia învăţării la vîrstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii 13.00.01 conducător 20.09.2007
D Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic 13.00.01 conducător 20.09.2007
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale reformei manageriale în învăţămînt 13.00.01 consultant 27.04.2006
D Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară 13.00.01 conducător 22.09.2005
DH Teoria şi metodologia evaluării în învăţămîntul universitar 13.00.01 consultant 21.04.2005
D Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu 13.00.02 conducător
consultant
Cincilei Cornelia
24.02.2005
D Educarea culturii politice la elevii claselor liceale 13.00.01 conducător 23.12.2004