Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Guţu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitarGuţu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1291
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Bazele pedagogice ale aplicării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul de instruire în colegiul tehnic mediu din Israel 13.00.01 USM conducător
consultant
Căpăţână Gheorghe
25.03.2016
D Valorificarea noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în Israel 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Bodrug-Lungu Valentina
24.03.2016
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Dandara Otilia
22.04.2016
D Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Şevciuc Maia
19.05.2016
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Dandara Otilia
20.05.2016
D Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale 13.00.01 ISE referent
conducător
Pogolşa Lilia
07.06.2016
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate 13.00.03 UPSC membru CSS
conducător
Laposin Emilia
17.06.2016
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superior 13.00.02 UPSC referent
consultant
Prus Elena
conducător
Solcan Angela
21.06.2016
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israel 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Platon Carolina
23.06.2016

Teze aprobate [15]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţămîntului superior 13.00.01 USM conducător 09.10.2012
D Bazele pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova 13.00.01 ISE conducător 05.10.2011
DH Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC consultant 08.07.2011
DH Teoria şi metodologia transferului inovaţional în învăţământul superior 13.00.01 conducător 23.12.2010
DH Teoria şi metodologia educaţiei de gen 13.00.01 USM consultant 01.10.2009
D Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii 13.00.01 conducător 23.10.2008
D Condiţii metodologice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (în cadrul predării-învăţării limbii franceze în clasele primare) 13.00.02 consultant
conducător
Crivceanschi Nina
19.06.2008
D Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial 13.00.01 conducător
consultant
Solomon Constantin
24.01.2008
D Motivaţia învăţării la vîrstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii 13.00.01 conducător 20.09.2007
D Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic 13.00.01 conducător 20.09.2007
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale reformei manageriale în învăţămînt 13.00.01 consultant 27.04.2006
D Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară 13.00.01 conducător 22.09.2005
DH Teoria şi metodologia evaluării în învăţămîntul universitar 13.00.01 consultant 21.04.2005
D Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu 13.00.02 conducător
consultant
Cincilei Cornelia
24.02.2005
D Educarea culturii politice la elevii claselor liceale 13.00.01 conducător 23.12.2004