Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la lecţiile de limba franceză prin metoda proiectului


Autor: Suhan Claudia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:811.133.1(043.3)

Adobe PDF document 1.71 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare, comunicare orală, comunicare didactică, proces comunicativ, metoda proiectului, învăţămînt activ, competenţă de comunicare, competenţă pragmatică, competenţă relaţională, competenţă reprezentativă, comunicare în grup, mesaj, competenţă de cooperare, învăţare prin acţiune, tranzacţie comunicativă, comportament comunicativ, efect anticipativ, activităţi interactive, învăţare pragmatică

Adnotare

Teza nominalizată pune în valoare un şir de aspecte ce vizează problema dezvoltării comunicării orale şi a formării competenţei comunicative a elevilor din clasele liceale în procesul predării-învăţării limbii franceze. În vederea structurării unui demers metodologic eficient, prin valorificarea aspectelor orientării verbal-comunicative, psihologice, pedagogice şi metodologice ale învăţării unei limbi străine, prin esenţializarea procesului educaţional axat pe formarea competenţelor de comunicare ca rezultat al interacţiunii elevului cu lumea, a fost definită competenţa de comunicare a elevilor ca o construcţie socio-lingvistică complexă. Abordarea didactică a competenţei de comunicare orală în limba străină prin metoda proiectului implică elaborarea reperelor metodologice în formarea competentelor de comunicare orală a elevilor. Din această perspectivă a fost formulată una din tezele esenţiale ale valorificării metodei proiectului în practica educaţională: pentru a fi eficient proiectul de predare trebuie să se ,,întîlnească” cu proiectul de învăţare şi ambele să genereze formarea şi dezvoltarea. O atenţie aparte se acordă prestaţiilor educaţionale ale metodei proiectului, care decurg din capacitatea acestuia de a antrena diverse domenii, reprezentînd astfel modul pragmatic al funcţiilor pedagogiei proiectului şi dezvăluindu-şi substraturile acţionale, ce favorizează dezvoltarea spiritului elevului, ca o practică de viaţă în viaţă.

Se ilustrează cum se manifestă motivaţia elevilor în realizarea unui proiect de învăţare, care este rolul tehnologic al medierii profesorului. Efectele educaţionale ale metodei proiectului indică: continuitatea învăţării, dezvoltarea integrală a personalităţii, realizarea elevului ca fiinţă umană, capacitatea cooperării, descoperirea sinelui prin comunicare şi conştientizarea eu-lui prin ,,noi”, oferirea de libertate elevului.

Elaborarea şi aplicarea Metodologiei dezvoltării comunicării orale în limba franceză prin metoda proiectului şi a Referenţialului comunicării orale în baza metodei proiectului consemnează efectele educaţionale ale metodei proiectului, demonstrînd că majoritatea elevilor manifestă un interes constant pentru realizarea de proiecte, fapt care a sporit eficienta utilizării lui, conducînd la un progres formativ, materializat în activizarea interacţiunii cognitive şi verbale cu partenerul de lucru, ajustarea inteligentă la necesităţile şi posibilităţile partenerului, operarea de sugestii critice favorabile, sporirea imaginaţiei elevilor, care şi-au conştientizat rolul în propria formare.