Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Patraşcu Dumitru, doctor habilitat, profesor universitarPatraşcu Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:16 ianuarie 2006, nr.424
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Managementul teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare 13.00.09 Universitatea de Studii P... referent
consultant
Rudic Gheorghe
28.12.2022

Teze aprobate [12]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Tehnologia formarii competentilor profesionale a profesorilor universitari debutanţi 13.00.01 UPSC conducător 25.01.2019
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale 13.00.01 UPSC conducător 15.11.2016
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional 13.00.01 UPSC conducător 05.07.2016
D Metodologia managerială de prevenire a abandonului școlar în liceele din Izrael, sectorul arab 13.00.01 UST conducător 25.02.2016
D Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare 13.00.01 UPSC conducător 16.02.2012
D Metodologia promovării culturii tehnice elementare în clasele primare 13.00.02 conducător 23.12.2010
D Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică 13.00.02 UPSC conducător 05.07.2010
D Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la lecţiile de limba franceză prin metoda proiectului 13.00.02 conducător 18.06.2009
D Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul de studiere a limbii germane) 13.00.02 conducător
consultant
Burdeniuc Galina
19.06.2008
D Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar 13.00.02 consultant
conducător
Burlacu Alexandru
19.06.2008
D Modelul pedagogic de formare iniţială tehnologică şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile 13.00.08 conducător 17.04.2008
D Proiectarea curriculumului în instituţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului - constructor 13.00.08 conducător 14.06.2007