Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Patraşcu Dumitru, doctor habilitat, profesor universitarPatraşcu Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:16 ianuarie 2006, nr.424
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
consultant
Cojocaru-Borozan Maia
10.04.2017
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Silistraru Nicolae
12.05.2017
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Callo Tatiana
19.05.2017

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale 13.00.01 UPSC conducător 15.11.2016
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional 13.00.01 UPSC conducător 05.07.2016
D Metodologia managerială de prevenire a abandonului școlar în liceele din Izrael, sectorul arab 13.00.01 UST conducător 25.02.2016
D Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare 13.00.01 UPSC conducător 16.02.2012
D Metodologia promovării culturii tehnice elementare în clasele primare 13.00.02 conducător 23.12.2010
D Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică 13.00.02 UPSC conducător 05.07.2010
D Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la lecţiile de limba franceză prin metoda proiectului 13.00.02 conducător 18.06.2009
D Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul de studiere a limbii germane) 13.00.02 conducător
consultant
Burdeniuc Galina
19.06.2008
D Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar 13.00.02 consultant
conducător
Burlacu Alexandru
19.06.2008
D Modelul pedagogic de formare iniţială tehnologică şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile 13.00.08 conducător 17.04.2008
D Proiectarea curriculumului în instituţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului - constructor 13.00.08 conducător 14.06.2007