Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Patraşcu Dumitru, doctor habilitat, profesor universitarPatraşcu Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1570
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Platon Carolina
29.12.2014

Teze aprobate [13]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Metodologia studierii formei şi a spaţiului la specialitatea Design Interior (învăţământul preuniversitar) 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Simac Ana
09.10.2014
D Valenţe metodologice ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior 13.00.02 UPSC conducător 03.10.2013
D Tehnologia dezvoltării lexicului de specialitate în limba engleză la studenţii economişti 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Babâră Eugenia
21.06.2013
D Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studentilor în procesul pregatirii tehnologice 13.00.02 UST conducător 14.06.2013
D Integrarea tehnologiilor educaţionale moderne în învăţămîntul primar – o condiţie de dezvoltare şi formare a personalităţii elevului 13.00.01 UPSC conducător 23.05.2012
D Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare 13.00.01 UPSC conducător 16.02.2012
D Metodologia promovării culturii tehnice elementare în clasele primare 13.00.02 UPSC conducător 23.12.2010
D Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică 13.00.02 UPSC conducător 05.07.2010
D Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la lecţiile de limba franceză prin metoda proiectului 13.00.02 conducător 18.06.2009
D Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul de studiere a limbii germane) 13.00.02 conducător
consultant
Burdeniuc Galina
19.06.2008
D Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar 13.00.02 consultant
conducător
Burlacu Alexandru
19.06.2008
D Modelul pedagogic de formare iniţială tehnologică şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile 13.00.08 conducător 17.04.2008
D Proiectarea curriculumului în instituţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului - constructor 13.00.08 conducător 14.06.2007