Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Silistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarSilistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol
Abilitare:27 decembrie 2005, nr.353
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii 13.00.01 UTM membru CSS
conducător
Panico Vasile
21.06.2019
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) 13.00.01 UPSC referent
conducător
Borozan Maia
28.06.2019
D Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei 13.00.01 UST preşedinte CSS
conducător
Panico Vasile
03.10.2019
D Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Braicov Andrei
07.10.2019
D Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Botnari Valentina
11.10.2019
D Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogi 13.00.01 UST conducător 24.10.2019

Teze aprobate [18]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab) 13.00.01 UST conducător 09.07.2019
D Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familial 13.00.01 UST conducător 25.01.2019
D Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti 13.00.01 UST conducător 11.05.2018
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei 13.00.01 UPSC conducător 31.05.2017
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST conducător 06.10.2016
D Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului 13.00.07 ISE conducător 07.10.2015
D Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experiţială 13.00.01 USM conducător 03.06.2010
D Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în cadrul predării/învăţării limbii străine 13.00.01 conducător 01.10.2009
D Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea textului publicistic 13.00.01 conducător 26.02.2009
D Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţămînt superior 13.00.01 conducător 22.01.2009
D Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi (în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar) 13.00.02 conducător 23.10.2008
D Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă 13.00.01 conducător 19.06.2008
D Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie 13.00.01 conducător 24.01.2008
D Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi 13.00.01 conducător 19.04.2007
D Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin prin Case Study (studiul de caz) 13.00.02 conducător 01.03.2007
D Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar 13.00.01 conducător 29.06.2006
D Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică 13.00.01 conducător 27.04.2006
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM consultant
conducător
Duca Gheorghe
14.10.2004