Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Silistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarSilistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1567
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didactice 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cojocaru-Borozan Maia
29.12.2014

Teze aprobate [19]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea valorilor etnoculturale la elevii caselor de copii în condiţiile învăţământului complementar 13.00.01 UST conducător 03.07.2014
D Repere psihopedagogice privind consilierea şcolară şi profesională a adolescenţilor 13.00.01 ISE conducător 13.02.2014
D Formarea inteligenţei emoţionale a studenţilor pedagogi 13.00.01 UST conducător 13.02.2014
DH Teoria şi metodologia managementului calităţii în învăţământul superior 13.00.01 ISE conducător 14.11.2013
D Adaptarea studentului în mediul universitar 13.00.01 UPSC conducător 02.07.2013
D Aplicabilitatea operaţionalizării obiectivelor pedagogice în predarea-învăţarea limbii engleze la studenţi 13.00.02 UPSC conducător 21.06.2013
D Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei 13.00.02 UST consultant
conducător
Duca Gheorghe
09.10.2012
D Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experiţială 13.00.01 USM conducător 03.06.2010
D Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în cadrul predării/învăţării limbii străine 13.00.01 conducător 01.10.2009
D Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea textului publicistic 13.00.01 conducător 26.02.2009
D Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţămînt superior 13.00.01 conducător 22.01.2009
D Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi (în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar) 13.00.02 conducător 23.10.2008
D Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă 13.00.01 conducător 19.06.2008
D Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie 13.00.01 conducător 24.01.2008
D Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi 13.00.01 conducător 19.04.2007
D Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin prin Case Study (studiul de caz) 13.00.02 conducător 01.03.2007
D Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar 13.00.01 conducător 29.06.2006
D Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică 13.00.01 conducător 27.04.2006
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM consultant
conducător
Duca Gheorghe
14.10.2004