Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Silistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarSilistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:27 decembrie 2005, nr.353
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Goraş-Postică Viorica
10.02.2017
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popular 13.00.02 USB preşedinte CSS
conducător
Gagim Ion
31.03.2017
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi 13.00.01 UPSC membru CSS
consultant
Cojocaru-Borozan Maia
10.04.2017
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei 13.00.01 UPSC conducător 12.05.2017
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Callo Tatiana
19.05.2017

Teze aprobate [14]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST conducător 06.10.2016
D Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului 13.00.07 ISE conducător 07.10.2015
D Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experiţială 13.00.01 USM conducător 03.06.2010
D Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în cadrul predării/învăţării limbii străine 13.00.01 conducător 01.10.2009
D Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea textului publicistic 13.00.01 conducător 26.02.2009
D Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţămînt superior 13.00.01 conducător 22.01.2009
D Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi (în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar) 13.00.02 conducător 23.10.2008
D Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă 13.00.01 conducător 19.06.2008
D Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie 13.00.01 conducător 24.01.2008
D Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi 13.00.01 conducător 19.04.2007
D Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin prin Case Study (studiul de caz) 13.00.02 conducător 01.03.2007
D Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar 13.00.01 conducător 29.06.2006
D Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică 13.00.01 conducător 27.04.2006
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM consultant
conducător
Duca Gheorghe
14.10.2004