Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Particularităţile aplicării sancţiunilor administrative în sfera bancară


Autor: Babii Veaceslav
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Vasile Ignatiev
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspundere juridică, răspundere administrativă, sancţiuni administrative, acte administrative, control, control administrativ, control financiar, organ suprem de control financiar, finanţe publice, finanţe private, sferă financiar-bancară, particularităţi ale sancţiunilor administrative, reglementare juridică, supraveghere bancară, audit, măsuri de prudenţă a Băncii Naţionale a Moldovei, limitarea activităţii băncilor comerciale etc.

Adnotare

Prezenta lucrare este consacrată unui subiect fundamental al pieţei bancare şi anume reglementării, supravegherii şi aplicării sancţiunilor administrative în sfera financiar-bancară de către autorităţile centrale ale statului, împuternicite cu aceste prerogative. Credibilitatea demersului ştiinţific este conferită şi de faptul că se face un studiu de drept teoretico-aplicativ al particularităţilor de aplicare a sancţiunilor administrative în sfera bancară. Noutatea ştiinţifică a temei investigate rezultă şi din sarcinile majore pe care şi le pune astăzi ştiinţa dreptului în vederea soluţionării problemei unei reglementări juridice eficiente a sferei bancare.

În conţinutul acestei lucrări se face sinteza unui complex de probleme teoretico-practice şi aplicative, cu enunţarea celor mai noi idei în materie de reglementare juridică, supraveghere şi sancţionare juridică administrativă în domeniul sferei bancare. În prezenta lucrare s-a încercat elucidarea problemelor existente în calificarea atribuţiilor de supraveghere şi sancţionare juridică administrativă în sfera financiar-bancară de către diverse autorităţi de reglementare juridică, dar, în mod special, de către Banca Naţionala a Moldovei. Edificarea unui sistem relativ perfect de reglementare juridică, supraveghere şi sancţionare juridică administrativă în sfera bancară de către Banca Naţională a Moldovei şi alte autorităţi competente va permite stabilirea unor reguli clare de activitate pentru toţi participanţii profesionişti în sfera bancară şi, în ultimă instanţă, va revigora practicile bancare, aducând prin aceasta investiţii în Republica Moldova.

Ideea de bază relevată în conţinutul lucrării este că Banca Naţională a Moldovei are un rol decisiv în reglementarea, supravegherea şi aplicarea sancţiunilor administrative în sfera bancară, deşi la acest capitol au fost relevate anumite rezerve. În procesul de enunţare a conţinutului juridic al acestor particularităţi este utilizat un şir de surse de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia, Uniunea Europeană etc. În lucrare sunt expuse o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice, care au menirea să îmbunătăţească situaţia din sfera bancară. Având în vedere orientarea spre integrarea europeană în care este antrenată Republica Moldova, Banca Naţională a Moldovei trebuie să-şi propună înlocuirea legislaţiei în materia supravegherii şi sancţionării administrative cu una vădit proeuropeană.

Concluziile şi recomandările ştiinţifice, formulate în încheierea tezei, ţin atât de planul interpretativ, cât şi de cel legislativ. Rezultatele acestei lucrări pot servi atât pentru eventualele modificări în legislaţie, cât şi în calitate de materiale de instruire pentru specialiştii în domeniul dreptului şi al celor ce activează în sfera financiar-bancară.

Cuprins


CAPITOLUL I. Generalităţi privind sistemul bancar naţional şi răspunderea juridică în sfera relaţiilor bancare
 • 1.1. Sistemul bancar naţional: concept şi caracterizare
 • 1.2. Răspunderea juridică în sfera relaţiilor bancare
 • 1.3. Controlul şi sancţiunea în calitate de acte administrative în sfera bancară

CAPITOLUL II. BAnca naţională a moldovei şi regimul sancţionator general în sfera bancară
 • 2.1. Bazele juridico-constituţionale de activitate ale Băncii Naţionale a Moldovei
 • 2.2. Regimuri juridice impuse băncilor comerciale de către Banca Naţională a Moldovei
 • 2.3. Sancţiuni administrative aplicate de către Banca Naţională a Moldovei faţă de băncile comerciale
 • 2.4. Probleme de aplicare a sancţiunilor contravenţionale în sfera bancară în sistemul reglementărilor juridice ale noului Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

CAPITOLUL III. Autorităţile competente să aplice sancţiuni contravenţionale în sfera bancară
 • 3.1. Sancţiuni contravenţionale aplicate în sfera bancară de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare
 • 3.2. Sancţiuni contravenţionale aplicate în sfera bancară de către Curtea de Conturi
 • 3.3. Sancţiuni contravenţionale aplicate în sfera bancară de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
 • 3.4. Sancţiuni contravenţionale aplicate în sfera bancară de către organele de control financiar şi fiscal
 • 3.5. Sancţiuni contravenţionale aplicate în sfera bancară de către Camera Înregistrării de Stat