Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Aspecte manageriale şi economice în organizarea asistenţei medicale populaţiei la nivelul sectorului rural


Autor: Paun Grigore
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

populaţia rurală, natalitate, mortalitate, morbiditate, incidenţă, prevalenţă, cauze de deces, invaliditate, asigurare cu personal medical, finanţare a instituţiilor medicale, management al resurselor umane, management financiar

Adnotare

Studiul ştiinţific este consacrat analizei rezultatelor imediate ale reformelor în sistemul de sănătate publică.

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost analizată situaţia perioadei de pînă şi după implementarea unor reforme în sistemul de sănătate publică, în aspect economic, social şi de sănătate a populaţiei pe o perioadă de anilor (1997-2007). Cercetării au fost supuse 3 totalităţi statistice – populaţia rurală a Republicii Moldova, populaţia r-nului Călăraş, populaţia medie pe republică. A fost studiată dinamica indicatorilor ce caracterizează nivelul de sănătate a populaţiei şi de activitate a instituţiilor medicale.

Ca indicatori de sănătate şi de apreciere a activităţii instituţiilor medicale din cadrul sistemului naţional de sănătate publică au fost studiaţi indicatorii demografici, indicatorii de apreciere a morbidităţii populaţiei, gradul de asigurare a populaţiei cu cadre medicale şi unii indicatori economici de finanţare a instituţiilor medicale. Au fost studiate 277 surse de literatură, în baza cărora a fost apreciată experienţa altor savanţi în domeniul managementului sanitar, reformării sistemelor naţionale de sănătate publică, efectelor modelelor de reorganizare a sistemelor naţionale de sănătate publică şi metodelor de finanţare a serviciilor de sănătate.

În baza analizei indicatorilor demografici, cum ar fi: natalitatea populaţiei, mortalitatea populaţiei după locul de trai, după cauze de deces, după vîrste, structura populaţiei după vîrste şi sex, mortalitatea infantilă şi mortalitatea maternă, dinamica sporului natural şi indicatorilor demografici, s-a demonstrat că aceşti indicatori au avut tendinţe negative, de înrăutăţire, iar reformele în sistemul de sănătate publică nu au stopat nici tendinţele negative, nici tempourile de înrăutăţire a indicatorilor demografici.

Nivelul morbidităţii populaţiei la general, cît şi pe unele grupuri de maladii a fost în creştere şi au confirmat înrăutăţirea indicilor demografici. Atît incidenţa morbidităţii generale a populaţiei, cît şi pe unele grupuri de maladii este în creştere. Creşte şi gradul de acumulare a patologiilor în populaţie, a numărului bolnavilor cu maladii în stadii de cronizare, confirmate prin creşterea prevalenţei morbidităţii populaţiei. Reformele în sistemul de sănătate publică nu au stopat nivelul morbidităţii populaţiei cu incapacitate temporară de muncă şi nivelului de invalidizare a populaţiei.

Analiza nivelului de asigurare a populaţiei cu cadre medicale a dovedit o descreştere a lui, avînd drept cauză lipsa motivaţiei morale şi materiale de a activa în structurile sistemului de sănătate publică.

Studierea managementului financiar a demonstrat o ameliorare a nivelului de finanţare a instituţiilor medicale odată cu implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate, însă această situaţie nu a stimulat performanţa activităţilor instituţionale medicale.

În rezultatul analizei efectuate au fost finisate concluzii ce confirmă situaţia formată în acordarea asistenţei medicale populaţiei, au fost elaborate recomandări practice de moment şi de perspectivă în eficientizarea reformelor în sistemul de sănătate publică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte manageriale şi economice în organizarea asistenţei medicale acordate populaţiei. ( Revista literaturii )

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de cercetare

CAPITOLUL III. Reformele din sistemul naţional de sănătate publică în opinia populaţiei şi a lucrătorilor medicali


CAPITOLUL IV. Dinamica nivelului de sănătate a populaţiei rurale în perioada de reformare

  • Subcapitolul 4.1. Dinamica indicatorilor medico-demografici
  • Subcapitolul 4.2. Dinamica indicilor morbidităţii generale a populaţiei

CAPITOLUL V. Managementul resurselor umane şi celor financiare la nivelul sectorului rural în contextul reformelor
  • Subcapitolul 5.1. Managementul resurselor umane
  • Subcapitolul 5.2. Managementul resurselor financiare