Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Coliziile dreptului în instituţia răspunderii juridice


Autor: Guţu Alexei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

instituţie juridică complexă, instituţia răspunderii juridice, defect juridic, coliziune juridică, cauze de apariţie a coliziunilor juridice, mecanism de soluţionare a coliziunilor juridice, prevenirea coliziunilor juridice, eliminarea coliziunilor juridice, depăşirea coliziunilor juridice, norme de coliziune

Adnotare

Prezenta investigaţie constituie o analiză a unuia dintre cele mai răspîndite defecte prezente în legislaţia Republicii Moldova – coliziunile juridice. Scopul major al acestei lucrări este de a analiza coliziunile juridice din instituţia răspunderii juridice şi de a identifica cele mai eficiente modalităţi de perfecţionare a mecanismului de soluţionare a coliziunilor juridice. Finalitatea propusă în dimensiunile teoretice pe care le-am întreprins a vizat formarea unei concepţii unitare asupra coliziunilor juridice prezente în instituţia răspunderii juridice şi elaborarea unui mecanism eficient de prevenire, eliminare şi depăşire a lor. În baza lucrărilor teoreticienilor atît autohtoni, cît şi ale celor de peste hotare, din domeniul dreptului şi a altor domenii cu care dreptul interacţionează, luînd în considerare reglementările interne şi cele internaţionale, am investigat următoarele subiecte: instituţia răspunderii juridice ca element constitutiv al sistemului de drept, coliziunile juridice, cauzele de apariţie a coliziunilor juridice, căile şi metodele de prevenire, eliminare şi depăşire a coliziunilor juridice etc. Coliziunile juridice sunt analizate ca factori care destabilizează şi împiedică funcţionarea normală a sistemului de drept, influenţând negativ asupra relaţiilor sociale pe care le reglementează şi a ordinii de drept în general şi sunt incluse, în doctrina dreptului, în categoria defectelor juridice. Analizînd fenomenul luat în discuţie, am demonstrat că, în primul rînd, trebuie să depunem tot efortul pentru a preveni coliziunile juridice. În cazul în care acestea deja au apărut, în funcţie de categoria coliziunii juridice, cele mai eficiente metode de soluţionare a lor sînt fie eliminarea coliziunilor juridice prin intermediul activităţii de legiferare, fie depăşirea lor prin intermediul normelor de coliziune. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în contribuţia adusă prin realizarea, în baza viziunilor şi a concepţiilor existente în doctrina juridică, în baza legislaţiei în vigoare, în condiţiile noilor realităţi sociale ale Republicii Moldova, a unui studiu complex în doctrina naţională asupra coliziunilor juridice în general şi a coliziunilor instituţiei răspunderii juridice în special. Cuvinte-cheie: instituţie juridică complexă, instituţia răspunderii juridice, defect juridic, coliziune juridică, cauze de apariţie a coliziunilor juridice, mecanism de soluţionare a coliziunilor juridice, prevenirea coliziunilor juridice, eliminarea coliziunilor juridice, depăşirea coliziunilor juridice, norme de coliziune.

Cuprins


I. Consideraţiuni generale privind instituţia răspunderii juridice
 • 1.1. Răspunderea juridică – instituţie juridică funcţională în cadrul sistemului de drept
 • 1.2. Probleme metodologice ale conceptului, esenţei şi formelor răspunderii juridice
 • 1.3. Corelarea şi unificarea legislaţiei referitoare la instituţia răspunderii juridice

II. Coliziunile instituţiei răspunderii juridice şi cauzele de apariţie a lor
 • 2.1. Consideraţiuni generale privind coliziunile instituţiei răspunderii juridice
 • 2.2. Clasificarea coliziunilor instituţiei răspunderii juridice
 • 2.3. Cauzele apariţiei coliziunilor în instituţia răspunderii juridice

III. Mecanismul de soluţionare a coliziunilor instituţiei răspunderii juridice
 • 3.1. Prevenirea coliziunilor instituţiei răspunderii juridice
 • 3.2. Eliminarea coliziunilor din instituţia răspunderii juridice
 • 3.2.1. Rolul Curţii Constituţionale în eliminarea coliziunilor juridice
 • 3.2.2. Eliminarea coliziunilor juridice prin intermediul controlului ierarhic şi de către instanţele de contencios administrativ
 • 3.3. Depăşirea coliziunilor instituţiei răspunderii juridice