Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iulie /

Influenţa rotaţiei (asolamentului, culturii permanente) şi fertilizanţilor asupra fertilităţii solului şi productivităţii grâului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr


Autor: Nicorici Maria
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Boris Boincean
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
Instituţia: Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

Asolament, cultura permanentă, fertilizare, activitatea biologică a solului, biomasa microbiană, potenţial enzimatic, celulozolitic, fitotoxic al extrasului de sol, nivelul activităţii biologice, etc.

Cuprins


CAPITOLUL I. Sinteza bibliografică
 • 1. 1. Materia organică – indicator integral al fertilităţii solului.
 • 1. 2. Influenţa asolamentului, culturii permanente şi a fertilizanţilor asupra fertilităţii solului
 • 1. 3. Influenţa asolamentului, culturii permanente şi a fertilizanţilor asupra activităţii biologice a solului
 • 1.3.1. Biomasa microbiană totală şi eucariotă.
 • 1.3.2. Respiraţia solului-indicator integral al activităţii biologice a solului
 • 1.3.3. Potenţialul celulozolitic al solului
 • 1.3.4.Aminoacizii ca indicatori ai fertilităţii solului
 • 1.3.5. Potenţialul enzimatic ca criteriu al funcţionalităţii solului
 • 1.3.6. Potenţialul fitotoxic al extrasului de sol
 • 1.3.7. Râmele - indicator biologic al fertilităţii solului
 • 1.3.8. Nivelul activităţii biologice a solului
 • 1. 4. Influenţa asolamentului, culturii permanente şi a fertilizanţilor asupra productivităţii grâului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr

CAPITOLUL II. Obiectul, condiţiile şi metodele de studiu
 • 2. 1. Caracteristica pedoclimaterică a condiţiilor de efectuare a cercetărilor
 • 2. 2. Obiectul şi metodele de cercetare.

Capitolul III. Rezultatele cercetărilor
 • 3. 1. Materia organică a solului şi fertilitatea cernoziomului tipic
 • 3. 2. Biomasa microbiană
 • 3. 3. Biomasa eucariotă
 • 3. 4. Producerea dioxidului de carbon
 • 3. 5. Potenţialul celulozolitic
 • 3. 6. Potenţialul aminoacidic al solului
 • 3. 7. Potenţialul enzimatic al solului
 • 3. 8. Potenţialul fitotoxic al solului
 • 3. 9. Râmele – indicator biologic al fertilităţii solului
 • 3. 10. Nivelul activităţii biologice a solului
 • 3. 11. Indicatorii agrochimici ai fertilităţii solului

CAPITOLUL IV. Productivitatea grâului de toamnă şi a sfeclei pentru zahăr
Capitolul V. Eficacitatea economică a cultivării grâului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr în asolament şi cultura permanentă