Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vasiliev Maria, doctor, conferenţiar universitarVasiliev Maria, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:3 iunie 2010, nr.1080
Specialităţi abilitate: 13.00.08 - Teoria şi metodologia instruirii profesionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Dandara Otilia
20.05.2016
D Condiţii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii facultăţilor inginereşti 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Panico Vasile
18.11.2016