Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Ecologia populaţiilor şi particularităţile reproductive la speciile de peşti cu ciclul vital de scurtă durată din sectorul inferior al fluviul Nistu


Autor: Kiseliova Olga
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2009
Conducători ştiinţifici: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Ludmila Cepurnov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Cuvinte Cheie

peşti cu ciclu vital scurt şi condiţional de scurtă durată, ecologia populaţiilor, adaptări reproductive, histofiziologie ecologică, modelare matematică, strategia ciclurilor vitale, presing antropogen.

Adnotare

Scopul lucrării constă în studiul ecologiei populaţiilor de peşti cu ciclul vital scurt şi analiza adaptărilor reproductive ce duc la dominarea acestora în ihtiocenozele cursului inferior al fluviului Nistru în condiţiile influenţei antropice. Pentru realizarea acestui scop s-au trasat următoarele obiective: studierea stării, modificărilor structurale, adaptărilor reproductive și modelarea stategiilor ciclurilor evolutive la populaţiile de Alburnus alburnus (Linnaeus), Blicca bjoerkna (Linnaeus) şi la Leuciscus leuciscus (Linnaeus) din sectorul inferior al fluviului Nistru în condiţiile modificate ale medului ambiant supus acţiunii factorului antropic.

Metodologia cercetării ştiinţifice constituie concepţiile expuse în lucrările realizate de Васнецов В. (1953), Монастырский Г. (1953), Pianka E. (1970, 1981), Никольский Г. (1974), Шатуновский M. (1978, 1996, 2007), Roff D. (1983, 1992, 2006), Чепурнова Л. (1991, 2002), Usatîi M. (2004), Тодераш И. (2008).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima a fost elaborat conceptul strategiei ciclurilor evolutive, identificate adaptările reproductive la speciile de peşti cu ciclul vital scurt şi condiţional de scurtă durată la diferite nivele de organizare perpetuate de modificările factorilor mediului ambiant.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în extinderea conceptului privind structura populaţiilor şi strategiile ciclurilor evolutive la populaţiile de obleţ Alburnus alburnus (Linnaeus), batcă Blicca bjoerkna (Linnaeus) şi clean mic Leuciscus leuciscus (Linnaeus) în condiţii de intensificare a presingului antropic asupra sectorului inferior al fluviului Nistru.

Valoarea aplicativă a lucrării. Au fost propuse recomandări practice în vederea redresării stării ecologice a bazinului fluviului Nistru pentru funcţionarea durabilă a ihtiocenozelor.

Rezultatele obţinute sunt implementate în procesul didactic la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Biologie și Pedologie