Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Proprietăţile optice şi tranziţiile cuantice cu participarea excitonilor magnetici bidimensionali


Autor: Podlesnîi Igor
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sveatoslav Moscalenco
doctor habilitat, Institutul de Fizică Aplicată
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată
CSS: DH 02-01.04.02-27.03.08
Institutul de Fizică Aplicată

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.63 Mb / în română
Adobe PDF document1.65 Mb / în engleză

Cuvinte Cheie

excitoni magnetici bidimensionali, condensarea Bose–Einstein (CBE), spectrul energetic, tranziţii cuantice, rezonanţă ciclotronică, orientarea optică.

Adnotare

Teza de doctor constă din introducere, trei capitole originale, concluzii, recomandări şi bibli-ografie. Volumul tezei de doctor constă din 97 pagini cu 10 desene şi 51 referinţe. Rezultatele de bază ale disertaţiei au fost publicate în forma de 44 lucrări ştiinţifice (13 articole şi 31 abstracte).

Domeniul investigării: Investigări teoretice în fizica stării condensate.

Obiectivele tezei de doctor şi noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute.

Teza este dedicată soluţionării a două chestiuni interdependente ale teoriei excitonilor bi-dimensionali şi ale perechilor electron–gol într–un câmp magnetic puternic.

Prima chestiunea este obţinerea expresiilor mai exacte pentru funcţia de undă şi energia benzii excitonice celei mai de jos. Pe baza lor a fost studiată condensarea Bose–Einstein a excitonilor pe o stare de superpoziţie cuantică şi pe nivelele excitate Landau.

A doua chestiunea este lămurirea fenomenului de rezonanţă exciton–ciclotronică în plină concordanţă cu datele experimentale. Cu acest scop a fost dedus Hamiltonianul interacţiunii elec-tron–radiaţie în prezentarea cuantificării secundare.

Am demonstrat că probabilităţile tranziţiilor cuantice şi formele benzilor de absorbţie de-pind esenţial de polarizarea circulară a luminii, care dă naştere la fenomenele de orientare optică inclusiv la polarizarea spinilor a electronilor şi la alinierea optică a excitonilor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei de doctor.

Lucrarea este dedicată aspectelor fundamentale ale fizicii sistemelor electron–gol bidimen-sionale în nanostructuri semiconductoare în prezenţa câmpului magnetic puternic. În acelaşi timp lucrarea are o importanţă practică, deoarece ea explică fenomenul de rezonanţă exciton–ciclotronică în plină concordanţă cu datele experimentale. Sunt propuse unele recomandări pen-tru a continua cercetările experimentale.