Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi clinice şi evaluarea multidimensională a bronhopneumopatiei cronice obstructive la vârstnici


Autor: Corlăteanu Alexandru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victor Botnaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.05-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

bronhopneumopatia cronică obstructivă, vârstnic, indicele BODE, calitatea vieţii, Chestionarul Spitalului “Sfântul Gheorghe”, Chestionarul Clinic privind BPCO, dispneea, chestionarul MRC

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografia din 213 numiri, 143 de pagini de text de bază, 11 desene, 37 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 25 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: medicina internă, pulmonologie, geriatrie.

Scopul tezei: Evidenţierea particularităţilor clinice şi paraclinice a bronhopneumopatiei cronice obstructive şi a calităţii vieţii la pacienţii vârstnici cu BPCO.

Obiectivele tezei: Evidenţierea parametrilor funcţionali şi ai calităţii vieţii în funcţie de stadiul BPCO la pacienţii vârstnici; evaluarea gradului de dispnee la pacienţii vârstnici cu BPCO prin diverse metode: MRC (Medical Research Council), OCD (Oxygen Cost Diagram), Borg modificată, Borg CR 10, Borg RPE Scale şi VAS (Visual Analogue Scale); studierea prevalenţei şi asocierii nivelului redus de hemoglobină cu parametrii clinici şi fiziologici la vârstnicii cu BPCO; evaluarea eficacităţii tratamentului cu salmeterol/fluticazonă în stadiul sever şi foarte sever ale BPCO; estimarea valorii aplicative a indicelui BODE ca sistem multidimensional de evaluare a BPCO în practica medicală; estimarea valorii aplicative a scorurilor HADO şi SAFE în comparaţie cu indicele BODE.

Metodologia cercetării ştiinţifice:În studiu au fost incluşi 158 pacienţi consecutivi cu BPCO. S-au studiat două grupuri de pacienţi: 78 adulţi tineri şi 80 vârstnici.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Optimizarea evaluării, diagnosticului şi aprecierii calităţii vieţii a vârstnicilor cu BPCO. În premieră în Republica Moldova a fost evaluată calitatea vieţii cu 2 chestionare specifice BPCO: chestionarul spitalului “Sfântul Gheorghe” şi chestionarul clinic privind BPCO şi chestionarul generic EuroQol.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea folosirii indicelui BODE/BOD la pacienţii cu BPCO. Indicele BODE este predictorul, cel mai bun al deteriorării calităţii vieţii la vârstnici şi la adulţii tineri, corelează strâns şi mai bine decât stadiul BPCO (GOLD/ATS/ERS) cu rata exacerbărilor şi cu calitatea vieţii: toate domeniile chestionarelor SGRQ şi CCQ.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului au fost utilizate pentru elaborarea unui algoritm de management şi tratament al BPCO. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Recomandările metodice sunt utilizate în secţia pneumologie a Instituţiei Medico-Sanitare Publice SCM „Sf. Arh. Mihail” şi secţia de terapie generală a Instituţiei Medico-Sanitare Publice SCR, în procesul didactic de pregătirea cadrelor medicale la catedra Medicina Internă Nr.1, USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ LA VÂRSTNIC: O NOUĂ ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ (REVIUL LITERATURII)
 • 1.1 Aspecte generale ale bronhopneumopatiei cronice obstructive la vârstnici
 • 1.2 Bronhopneumopatia cronică obstructivă ca patologie multisistemică
 • 1.3 Comorbidităţile şi rolul lor patogenetic
 • 1.4 Particularităţile clinice şi paraclinice ale BPCO la vârstnici
 • 1.5 Evaluarea pacienţilor vârstnici cu BPCO
  • 1.5.1 Parametri funcţionali
  • 1.5.2 Dispneea
  • 1.5.3 Calitatea vieţii
  • 1.5.4 Indicii multidimensionali
 • 1.6 Particularităţi de tratament al BPCO la vârstnici
  • 1.6.1 Bronhodilatatoarele
  • 1.6.2 Corticosteroizii
  • 1.6.3 Medicamente combinate

2. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1 Designul studiului
 • 2.2 Metodele de investigare
 • 2.3 Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.4 Metodele statistice de prelucrare

3. PARTICULARITĂŢI CLINICE, PARACLINICE ŞI DE TRATAMENT ALE BRONHOPNEUMOPATIEI CRONICE OBSTRUCTIVE LA PACIENŢII VÂRSTNICI
 • 3.1 Unele aspecte clinice ale bronhopneumopatiei cronice obstructive la vârstnici
 • 3.2 Modificări paraclinice în BPCO la vârstnici
 • 3.3 Aspecte de tratament în BPCO la vârstnici
 • 3.4 Concluzii

4. EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A BRONHOPNEUMOPATIEI CRONICE OBSTRUCTIVE LA VÂRSTNICI
 • 4.1 Calitatea vieţii la vârstnicii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
 • 4.2 Indicii multidimensionali în evaluarea pacienţilor cu BPCO
 • 4.3 Algoritmul de management în BPCO
 • 4.4 Concluzii

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE