Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gastropatiile în boala cronică obstructivă a plămînilor: criteriile clinice şi de diagnostic


Autor: Nichita Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Butorov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.05-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

boala cronică obstructivă a plănînilor, gastropatiile, zona gastroduodenală, citokine, imunitatea celulară, ozonoterapia

Adnotare

Structura tezei: introducere, şase capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 233 surse, 115 de pagini de text de bază, 38 tabele şi 19 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: boli interne

Scopul cercetării: evaluarea particularităţilor clinice a afecţiunilor eroziv-ulceroase ale regiunii gastroduodenale, dezvoltate pe fundal de BCOP pentru elaborarea noilor criterii de diagnosticare ale gastroduodenopatiei şi schemelor de tratament.

Obiectivele cercetării:

 1. Determinarea frecvenţei şi particularităţilor clinice în diferite tipuri morfologice ale gastroduodenopatiei.
 2. Stabilirea frecvenţei Helicobacter pylori în acutizare a BCOP.
 3. Studierea indicilor de imunitate celulară, nivelul de citokine, titrele anticorpilor antiorganici, în comparaţie cu varianta clinico-morfologică a gastroduodenopatiei.
 4. Elaborarea noilor criterii diagnostice şi clinice în gastroduodenopatie.
 5. Evaluarea utilizării ozonoterapiei în tratamentul gastroduodenopatiei, dezvoltate pe fundal de BCOP.

Metodologia cercetării: A fost efectuate studiu caz control şi studiu terapeutic controlat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată, în Republica Moldova la pacienţii cu BCOP s-a relevat importanţa indicilor imunităţii celulare, a echilibrului citokinic, a anticorpilor antiorganici în dezvoltarea gastropatiei; s-a studiat influenţa gradului de insuficienţă respiratorie asupra stării tunicii mucoase a regiunii gastroduodenale; s-a evaluat eficacitatea ozonoterapiei în tratamentul complex al ulcerului peptic şi al eroziunii acute dezvoltate pe fundal de BCOP.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Studiul efectuat a permis completarea tabloului particularităţilor clinice ale gastropatiei, mecanismele lor de dezvoltare în prezenţa BCOP. Asocierea ozonoteratiei la schemele standard de tratament antiulceros a demonstrat un beneficiu terapeutic important la pacienţii cu gastropatii pe fundal de BCOP.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării au fost implementate în practica curativă la IMSP SC MS RM, în cursul didactic la USMF „Nicolae Testemiţanu” la Catedrele de boli interne nr. 6, nr. 5 şi nr. 3

Cuprins


1. BOALA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ A PLĂMÎNILOR ŞI AFECŢIUNILE REGIUNII GASTRODUODENALE: MECANISMELE DE ASOCIERE (Reviul literaturii)
 • 1.1. Mecanismele de asociere a gastroduodenopatiei şi a BCOP
 • 1.2. Statusul imun şi starea sistemelor de citokine în BCOP şi în patologia regiunii gastroduodenale

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracterizarea generală a cercetării
 • 2.2. Metode de examinare a loturilor de cercetare.
 • 2.3. Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute ale cercetării

3. CARACTERIZAREA LOTULUI MARTOR: ASPECTE CLINICO-ENDOSCOPICE, MORFOLOGICE ŞI IMUNOLOGICE
 • 3.1. Particularităţile clinico-endoscopice în afectările stomacului în boala ulceroasă
 • 3.2. Particularităţile morfologice ale tunicii mucoase din regiunea gastroduadenală la pacienţii cu boală ulceroasă
 • 3.3. Statusul imunologic şi citokinic în boala ulceroase

4. GASTROPATIA ÎN BOALA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ A PLĂMÎNILOR: CRITERIILE CLINICO-ENDOSCOPICE, MORFOLOGICE ŞI IMUNOLOGICE DE DIAGNOSTICARE
 • 4.1. Particularităţile clinico-funcţionale la pacienţii cu boala cronică obstructivă a plămînilor
 • 4.2. Particularităţile morfologice ale mucoasei gastroduodenale la pacienţii cu boala cronică obstructivă a plămînilor
 • 4.3. Statusul imunologic şi cel citokinic în BCOP
 • 4.4. Aplicarea metodei de analiză regresivă în obţinerea de noi criterii de diagnosticare a afecţiunilor stomacului şi ale duodenului în BCOP

5. EFICACITATEA OZONOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL GASTRODUODENOPATIILOR LA PACIENŢII CU BCOP

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE