Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul economico-geografic al gestiunii protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova


Autor: Bacal Petru
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Matei
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Consultant ştiinţific: Arcadie Capcelea
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-11.00.02-24.06.03
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

gestiune, protecţia mediului, concepte, impact, spaţial, ramural, situaţie ecologică, resurse naturale, deşeuri, subvenţii, taxe, amenzi, prejudicii

Adnotare

Structura lucrării: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 278 de titluri, 24 de anexe, inclusiv 54 de figuri şi 34 de tabele, lista abrevierilor şi 151 pagini de text.

Numărul de publicaţiii la tema tezei: 61, inclusiv 50 ştiinţifice şi 11 metodico-didactice.

Domeniul de studiu: geografie economică

Scopul şi obiectivele lucrării: identificarea particularităţilor spaţiale şi ramurale ale impactului uman asupra mediului şi a instrumentelor de gestionare economică a impactului respectiv, formularea recomandărilor practice pentru optimizarea gestiunii protecţiei mediului.

Metodologia cercetării ştiinţifice: în realizarea prezentului studiu au fost utilizate, cu precădere, următoarele metode: sistemică, cartografică, statistică, analitică, analogică şi normativă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: este realizat un studiu complex al gestiunii protecţiei mediului în republică, care include analiza aprofundată, în profil spaţial şi ramural, a principalilor indicatori de impact şi a pârghiilor economice de reglementare a acestui impact.

Semnificaţia teoretică: sunt definite bazele conceptuale ale gestiunii protecţii mediului, este acumulat un vast material teoretic şi practic pentru dezvoltarea unor direcţii actuale şi complexe ale ştiinţei geografice, precum geografia mediului, geografia gestionară, geografia ramurală.

Valoarea aplicativă a lucrării: este analizată, în profil spaţial şi ramural, informaţia integrală recentă cu privire la impactul asupra mediului, precum şi a instrumentelor de gestionare economică a acestui impact, este argumentată necesitatea racordării adecvate a pârghiilor de gestionare economică, în funcţie de diferenţierea spaţială a situaţiei ecologice, a mediului natural şi social. Caracterul complex al studiului va atrage atenţia cercetătorilor şi practicienilor din diverse domenii de activitate, care au drept obiectiv comun gestionarea eficientă a resurselor naturale, ameliorarea calităţii mediului şi a vieţii populaţiei în republică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: la pregătirea cursurilor universitare pentru specializarea „Economie şi Managementul Mediului”, la elaborarea „Raportului de Stare a Ţării”, ediţia 2007 şi a Proiectului TACIS “Parteneriate strategice de dezvoltare a zonelor turistice”, 2007-2008.

Cuprins


1. CONCEPTELE ŞI METODOLOGIA DE STUDIU A GESTIUNII PROTECŢIEI MEDIULUI
 • 1.1. Conceptele şi principiile gestiunii protecţiei mediului şi semnificaţia lor pentru ştiinţa geografică
 • 1.2. Gestiunea protecţiei mediului în cadrul geografiei social-economice
 • 1.3. Baza metodologică şi factologică a studiului

2. STUDIUL ECONOMICO-GEOGRAFIC AL GESTIONĂRII PROTECŢIEI MEDIULUI
 • 2.1. Structura şi implementarea spaţială a cadrului instituţional de gestionare a protecţiei
 • mediului
 • 2.2. Suportul informaţional şi funcţiile gestiunii protecţiei mediului. Semnificaţia lor pentru ştiinţa geografică
 • 2.3. Concluzii şi recomandări la capitolul 2

3. CARACTERIZAREA ECONOMICO-GEOGRAFICĂ A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
 • 3.1. Impactul asupra aerului atmosferic
 • 3.2. Consumul şi poluarea resurselor de apă
 • 3.3. Analiza spaţială a formelor de impact asupra solurilor
 • 3.4. Impactul deşeurilor asupra mediului
 • 3.5. Concluzii şi recomandări la capitolul 3

4. ASPECTE ECONOMICO-GEOGRAFICE ALE IMPLEMENTĂRII MECANISMULUI ECONOMIC DE PROTECŢIE A MEDIULUI
 • 4.1. Subvenţiile pentru folosirea raţională a resurselor naturale şi protecţia mediului
 • 4.2. Taxele pentru utilizarea resurselor naturale
 • 4.3. Taxele pentru poluarea mediului
 • 4.4. Sancţiunile administrative pentru încălcarea legislaţiei de folosinţă a resurselor naturale şi de protecţie a mediului
 • 4.5. Acţiunile de compensare a prejudiciilor ecologice
 • 4.6. Concluzii şi recomandări la capitolul 4