Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sochirca Vitalie, doctor, conferenţiar universitarSochirca Vitalie, doctor, conferenţiar universitarTeze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influența sрațiului geografiс în desfășurarea oрerațiilor militare рe teritoriul Reрubliсii Moldova 20.00.02 Academia Militară a Forţe... referent
conducător
Sofronescu Igor
18.03.2022