Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


11.00.02 – Geografie economică, socială si politică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Geografie

Formula specialităţii

Geografia economică, socială şi politică este domeniul ştiinţei geografice ce cuprinde mai multe ramuri de cercetare: geografia teoretică, geografia istorică, geografia populaţiei, geografia ramurilor economiei mondiale şi naţionale, geografia umană regională, geografia relaţiilor internaţionale a statelor lumii, geografia resurselor naturale, problemele globale a contemporaneităţii. În baza cercetărilor ştiinţifice elaborează metodele şi căile de valorificare raţională a condiţiilor şi resurselor naturale, de atenuare a problemelor ecologice şi a relaţiilor om-natură, de soluţionare a problemelor demografice şi ale aşezărilor umane, repartiţie optimă a mijloacelor de producţie.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice ale specialităţii 11.00.02 – Geografie economică, socială şi politică, necesită utilizarea metodelor de cercetare proprii şi ale disciplinelor adiacente: cartografierea geografică, studii în etnografie şi antropologie, economia ramurilor, demografia şi economia resurselor, statistica economică; metodele fizico-geografice ale geografiei evoluţioniste, ale economiei politice, medicinei sociale, managementului ş.a.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Constantin Matei – doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră „Geografie şi Economia Mediului”, ASEM.
  2. Vitalie Sochircă – doctor, conferenţiar universitar, şef-catedră „Geografie Umană, Regională şi Turism”, Universitatea de Stat Tiraspol.

Recenzenţii:

  1. Matei Mâtcu – doctor, conferenţiar universitar, catedra „Geografie Umană, Regională şi Turism”, Universitatea de Stat Tiraspol.
  2. Valeriu Sainsus – doctor, conferenţiar universitar, catedra „Geografie şi Economia Mediului”, ASEM.