Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prevenţia recidivei în tratamentul ortodontic prin protezarea edentaţiilor parţiale la copii şi adolescenţi


Autor: Solomon Oleg
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.21-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

recidiva tratamentului ortodontic, dentaţia deciduală, mixtă şi permanentă, sistem stomatognat, sindroame malformative, tratament

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 200 de surse, 4 anexe, 150 de pagini text de bază, 137 figuri, 30 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în prevenirea riscului de recidivă al anomaliilor dento-maxilare după un tratament ortodontic complex, prin protezarea edentaţiilor la copii şi adolescenţi. Obiective: prevenţia recidivei unor anomalii dentare izolate şi de ocluzie supuse tratamentului ortodontic, conceperea măsurilor profilactice ale dereglărilor ocluziei în diferite perioade de creştere, stabilirea unui diagnostic adecvat şi planificarea tratamentului cu ajutorul programului Software Onyx Ceph, utilizarea construcţiilor protetice ce menţin în timp rezultatele obţinute în perioada de contenţie după tratamentul ortodontic finalizat.

Metodologia cercetării ştiinţifice cuprinde metode de cercetare a stabilităţii tratamentului ortodontic cu diferite aparate ortodonto-protetice în cazurile formării breşelor dentare la copii şi adolescenţi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. S-a efectuat prevenţia recidivei anomaliilor dento-maxilare după un tratament ortodontic cu ajutorul construcţiilor protetice modificînd spaţiul pentru erupţia dinţilor permanenţi prevenind migrările orizontale şi verticale ale dinţilor din vecinătatea breşelor dentare.

Semnificaţia teoretică. Completează cunoştinţe în prevenţia recidivei după un tratament ortodontic cu metode noi de protezare la diferite dentaţii asociate, cu anomalii dento-maxilare şi edentaţii parţiale la copii şi adolescenţi.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea celor mai eficace aparate ortodontoprotetice pentru prevenirea recidivei după un tratament ortodontic finisat, rezultatele şi concluziile investigaţiei pot genera noi cercetări.

Rezultatele lucrării au fost implementate în activitatea curativă a catedrei de Protetică dentară şi Ortodonţie în incinta IMSP Clinica Stomatologică a USMF ”N. Testemiţanu” şi sunt folosite în instruirea studenţilor, rezidenţilor şi medicilor ortodonţi în cadrul Facultăţii de Stomatologie.

Cuprins


1. PREVENŢIA ŞI RECIDIVA ÎN TRATAMENTUL ORTODONTIC LA ETAPA ACTUALĂ (REVIUL LITERATURII)
 • 1.2. Cauzele recidivei
 • 1.3. Modificări ocluzale legate de creştere
 • 1.4. Defecte congenitale ale arcadei dentare
 • 1.5. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare
 • 1.5.1. Factorii ereditari
 • 1.5.2. Factorii disfuncţionali
 • 1.5.3. Factorii locali
 • 1.6. Dinamica dezvoltării relaţiilor ocluzale
 • 1.7. Dezvoltarea ocluziei în perioada dentaţiei temporare
 • 1.7.1. Modificări ale ocluziei temporare între 3 şi 6 ani
 • 1.8. Dezvoltarea ocluziei dentare din perioada dentaţiei mixte
 • 1.9. Dezvoltarea ocluziei dentare din perioada dentaţiei permanente
 • 1.10. Clasificarea edentaţiilor în perioadele dentaţiei temporare şi mixte
 • 1.11. Concluzii

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de pacienţi cercetat
 • 2.2. Caracteristica eşantionului în dependenţă de apartenenţă la dentaţie
 • 2.3. Caracteristica factorilor cercetaţi
 • 2.4. Examenul facial
 • 2.5. Examenul buco-dentar
 • 2.6. Forma arcadelor dentare
 • 2.7. Examinarea modelelor de studii
 • 2.8. Examenul radiologic
 • 2.9. Concluzii

3. TRATAMENTUL ORTODONTO-PROTETIC AL ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE LA COPII SI ADOLESCENŢI
 • 3.1. Principii în tratamentul protetic în diferite perioade de creştere
 • 3.2. Tratamentul ortodonto - preprotetic
 • 3.3. Metode clasice de tratament ortodonto - protetic
 • 3.4. Metode contemporane de tratament
 • 3.4.1. Menţinatoarele de spaţiu
 • 3.4.2. Utilizarea coroanelor din oţel inoxidabil
 • 3.4.3. Punţi adezive (pe dinţi permanenţi tineri, în regiunea anterioară sau laterală)
 • 3.5. Cazuri practice analizate
 • 3.6. Concluzii

4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
 • 4.1. Concluzii