Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiunile implicitului în discursul politic


Autor: Bahneanu Vitalina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Tatiana Spătaru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.01.10-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

discurs politic, implicit, codificator, decodificator, emiţător, receptor, presupoziţii, subînţeles, inferenţă, intertextualitate, ambiguitate, decodificare, legile discursului, maximele acţiunii comunicaţionale, competenţe lingvistice, competenţe pragmatice, competenţe logice, competenţe enciclopedice, context, întrebare retorică, ambiguitate, metaforă, manipulare neurolingvistică, aluzie, ironie

Adnotare

Domeniul de studiu – filologie, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării.

Scopul ţi obiectivele lucrării rezidă în elucidarea aspectului pragmatic şi semantico-lingvistic al construcţiilor implicite utilizate în discursul politic, inclusiv manifestările acestuia în textul şi enunţul politic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de faptul că problematica privind dimensiunile implicitului în discursul politic este una puţin dezbătută în spaţiul ştiinţific comunicaţional internaţional, iar în cel autohton, la acest compartiment atestăm, de fapt, un vacuum ştiinţific. În acest context, lucrarea propusă reprezintă o primă investigaţie de amploare a construcţiilor implicite în materie discursivă şi efectele pe care le creează acestea. Este prima lucrare în spaţiul investigativ autohton care pune accentul pe o paradigmă ce s-ar părea îngustă în ştiinţa discursivităţii, dar care are un impact enorm asupra perceperii discursului politic de către public. Pentru prima dată implicitul este prezentat ca o structură cognitivă a sensului literal în discursul politic, fapt ce contravine tezelor lansate anterior despre aspectul suplimentar – nespus – al construcţiilor implicite. Sunt elucidate tehnicile de decodificare a implicitului prin prisma competenţelor logice şi enciclopedice ale receptorului. Lucrarea aruncă lumină şi asupra unor aspecte ce ţin de tendinţele şi perspectiva discursivităţii politice într-o societate comunicaţională în proces de desăvârşire, cum este cazul Republicii Moldova.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în analiza aparatului categorial al discursului politic şi analiza teoriilor conceptuale despre conţinuturile implicite în discursul politic. Au fost introduse în circuitul ştiinţific autohton un şir de teorii şi concepte, sistematizate şi completate cu analiza realităţii implicitului în discursul politic autohton.

Rezultatele studiului pot fi implementate în cadrul cursurilor universitare: „Teoria comunicării”, „Sociolingvistica”,”Comunicarea politică”, „Retorica”, „Sociologia comunicării”, de asemenea, în cadrul unor cursuri specializate destinate studierii tehnicilor discursive, precum „Dezbateri electorale”. Totodată, rezultatele prezentului studiu pot fi aplicate în predarea cursurilor pentru studenţii Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, materializate în cursul” „Specificul conectărilor argumentative în construirea discursului politic”, inclusiv pentru cursurile de perfecţionare a specialiştilor în materie de comunicare. Unele compartimente ale tezei pot servi drept puncte de reper pentru specialiştii în relaţiile publice. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Studiul practic al lucrării a fost implementat în şedinţele Şcolii doctorale, Universitatea Sorbona, Paris IV, note de curs pentru studenţii USM la disciplina „Stilistică şi Traducere” şi „Sociolingvistică”.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND IMPLICITUL ÎN DISCURSUL POLITIC
 • 1.1. Delimitări noţionale şi conceptuale
 • 1.2. Discursul politic în contextul imaginii generale a discursivităţii
 • 1.3. Conceptualizarea implicitului: definirea şi tipologia
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNILE IMPLICITULUI ÎN DISCURSUL POLITIC
 • 2.1. Construcţia şi comprehensiunea conţinuturilor implicite
 • 2.2. Specificul şi structura construcţiilor implicite în limbajul actorilor politici moldoveni
 • 2.3. Tendinţe de utilizare a implicitului în discursul liderilor politici autohtoni
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EFECTELE IMPLICITULUI ÎN DISCURSUL POLITIC EVENIMENŢIAL
 • 3.1. Particularităţile implicitului în discursurile preşedinţilor Republicii Moldova: (analiză comparată)
 • 3.2. Efectele implicitului în discursul inaugural al preşedintelui SUA, Federaţiei Ruse şi României
 • 3.3. Subînţelesul în sloganele electorale din Parlamentarele-2009 (studiu de caz)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3