Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea ştiinţifică a programului de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în Republica Moldova


Autor: Maximenco Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Bahnarel
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Cuvinte Cheie

promovarea sănătăţii, adolescenţi, program, nivel comunitar, factori de risc comportamentali, colaborare intersectorială

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 126 de pagini tehnoredactate, este constituită din: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 224 de surse, 10 anexe, 30 de tabele, 21 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului: evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor comportamentale privind sănătatea adolescenților la nivel comunitar şi argumentarea ştiinţifică a programului de promovare a sănătăţii lor.

Obiectivele cercetării: 1) studierea nivelului de cunoştinţe şi deprinderi ale adolescenţilor referitoare la alimentaţie, activitatea fizică şi petrecerea timpului liber, la fumat, consumul de alcool şi igiena personală; 2) analiza colaborării intersectoriale în domeniul promovării sănătăţii la nivel comunitar; 3) evaluarea impactului competiţiei comunitare „Renunţă la fumat şi câştigă” asupra comportamentului fumătorilor; 4) elaborarea Programuluimodel de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar.

Metodologia cercetării ştiinţifice: cercetarea este selectivă de tip transversal. Sunt efectuate 3 studii în ZEG Nord, Centru şi Sud. Lotul studiat este de: 553 de adolescenţi; 100 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, sectorului de învăţământ şi serviciului de medicină preventivă; 224 de participanţi la campania „Renunţă la fumat şi câştigă”. Pentru efectuarea analizei SWOT este realizată cercetarea calitativă.

Noutatea ştiinţifică: pentru prima dată în RM a fost argumentat ştiinţific şi elaborat Programul-model de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar prin: 1) evaluarea cunoştinţelor adolescenţilor despre modul sănătos de viaţă şi a deprinderilor lor; 2) evaluarea colaborării intersectoriale în domeniul promovării sănătăţii la nivel comunitar; 3) evaluarea impactului campaniei comunitare „Renunţă la fumat şi câştigă” asupra comportamentului de fumător. Implementarea programului propus va contribui la fortificarea colaborării intersectoriale în domeniul promovării sănătăţii la nivel comunitar; la sporirea nivelului de cunoştinţe în domeniul promovării sănătăţii şi la crearea deprinderilor sănătoase adolescenţilor, precum şi altor membri ai comunităţii (pedagogi, părinţi, lucrători medicali etc.). Pe termen lung, programul va contribui la reducerea unor factori comportamentali de risc (alimentaţia neraţională şi sedentarismul, tabagismul şi consumul de alcool).

Semnificaţia teoretică: rezultatele cercetărilor ştiinţifice: 1) evaluarea cunoştinţelor adolescenţilor despre modul sănătos de viaţă şi a deprinderilor lor; 2) evaluarea colaborării intersectoriale în domeniul promovării sănătăţii la nivel comunitar; 3) evaluarea impactului campaniei comunitare „Renunţă la fumat şi câştigă” asupra comportamentului de fumător şi 4) Programul-model de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar au valoare teoretică şi pot servi ca surse de referinţă pentru cercetările ulterioare în domeniu.

Valoarea aplicativă: Programului-model de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar propus poate fi ajustat la necesităţile comunităţilor şi implementat în RM. Implementarea rezultatelor: recomandările şi propunerile elaborate au fost utilizate în elaborarea „Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viață pentru anii 2007- 2015”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 658 din 12.06.2007; elementele Programuluimodel de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar (şcoala sănătoasă) au fost testate în raionul-pilot Cahul; materialele tezei sunt utilizate în curricula universitară la catedra „Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină” şi în curricula postuniversitară la şcoala de Management în Sănătate Publică, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE ALE PROMOVĂRII SĂNĂTĂȚII ADOLESCENȚILOR
 • 1.1. Abordările contemporane ale conceptului de sănătate şi ale promovării sănătăţii
 • 1.2. Rolul colaborării intersectoriale în promovarea sănătăţii
 • 1.3. Programe comunitare de promovare a sănătăţii
 • 1.4. Teoria şi practica evoluţiei unor factori comportamentali de risc ai adolescenţilor
  • 1.4.1. Alimentaţia şi activitatea fizică
  • 1.4.2. Deprinderi nocive: fumatul şi consumul de alcool
  • 1.4.3. Igiena personală
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR ELEVILOR REFERITOARE LA MODUL SĂNĂTOS DE VIAŢĂ ŞI DEPRINDERILOR LOR
 • 3.1. Aspecte generale
 • 3.2. Alimentaţia
  • 3.2.1. Frecvenţa alimentaţiei în zilele de lucru
  • 3.2.2. Frecvenţa alimentaţiei în zilele de odihnă
  • 3.2.3. Consumul alimentelor de bază
 • 3.3. Activitatea fizică şi preocupările din timpul liber
 • 3.4. Fumatul și consumul de alcool
 • 3.5. Igiena personală
 • 3.6. Autoevaluarea stării de sănătate şi a modului de viaţă
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA COLABORĂRII INTERSECTORIALE ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII SĂNĂTĂŢII LA NIVEL COMUNITAR ŞI A CAMPANIEI „RENUNŢĂ LA FUMAT ŞI CÂŞTIGĂ”
 • 4.1. Colaborarea intersectorial în domeniul promovării sănătăţii la nivel comunitar
  • 4.1.1. Aspecte generale
  • 4.1.2. Întrebări speciale
  • 4.1.3. Rezultatele discuțiilor din grupurile-țintă (analiza SWOT)
 • 4.2. Evaluarea impactului campaniei comunitare „Renunţă la fumat şi câştigă” asupra comportamentului fumătorilor
  • 4.2.1. Aspecte generală
  • 4.2.2. Întrebări speciale
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. PROGRAMUL-MODEL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ADOLESCENŢILOR LA NIVEL COMUNITAR
 • 5.1. Introducere
 • 5.2. Activităţi
 • 5.3. Programe de instruire
 • 5.4. Politica de sănătate în şcoli
 • 5.5. Resurse necesare
 • 5.6. Rezultatele preconizate
 • 5.7. Evaluarea
 • 5.8. Strategiile de comunicare
 • 5.9. Concluzii la capitolul 5