Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Funcţionarea poliparazitozelor la bovine (Bos taurus) în Republica Moldova (epidemiologie, diagnostic, modificări morfofiziologice, prejudiciu economic, profilaxie şi tratament)”


Autor: Erhan Dumitru
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
Anul:2010
Consultant ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

extensivitatea invaziei, intensivitatea invaziei, mixtinvazii, indici hematologici, coagulograma, proteinograma, imunograma, tratament antiparazitar.

Adnotare

Teza de doctor habilitat în biologie, Chişinău, 2010. Introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 297 titluri, 7 anexe, 218 pagini de text de bază, 38 figuri, 56 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 105 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în studierea amplă şi complexă a diversităţii ecto- şi endoparaziţilor la bovine, modificările morfofiziologice provocate de mono-, poliinvazii, remediile antiparazitare şi elaborarea metodelor de profilaxie şi tratament. Întru realizarea acestui scop s-au trasat următoarele obiective: studierea parazitofaunei la bovine în R. Moldova în dependenţă de vârstă şi tehnologia de întreţinere; determinarea impactului mono-, poliinvaziilor şi remediilor medicamentoase asupra indicilor morfofiziologici, elaborarea măsurilor de combatere a parazitozelor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost realizată o abordare sistemică a problemei funcţionării poliparazitozelor finalizată cu: stabilirea extensivităţii parazitozelor la bovine în Republica Moldova în diverse perioade de timp, vârstă şi tehnologia de întreţinere; determinarea influenţei mono-, poliinvaziilor şi remediilor antiparazitare asupra indicilor morfofiziologici la bovine; estimarea indexului impactului parazitar şi chimioterapiei antiparazitare, precum şi evaluarea indexului convalescenţei a indicilor coagulogramei, proteinogramei şi imunogramei la bovine.

Semnificaţia teoretică. S-a stabilit, pentru prima dată, efectul patogenetic cumulativ al poliinvaziei cu S. papillosus+ D. lanceolatum; S. papillosus + D. lanceolatum + E. granulosus larvae + Eimeria bovis + E. zuernii + E. smithi + E. ellipsoidalis, caracterizat prin perturbări cantitative şi calitative ale indicilor coagulogramei, proteinogramei şi imunogramei la bovine, ca rezultat al dereglărilor profunde entero-hemato-hepato-pulmo-enterale de tip parazitar.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-au elaborat procedee noi de profilaxie şi tratament a mono- şi mixtinvaziilor la bovine.

Rezultatele obţinute sunt implementate în gospodăriile de creştere a bovinelor din sectorul privat şi cel public cu diverse tehnologii de întreţinere din Republica Moldova şi în procesul didactic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară.

Cuprins


1. EPIDEMIOLOGIA, MODIFICĂRILE MORFOFIZIOLOGICE, PREJUDICIILE ECONOMICE, TRATAMENTUL ŞI PROFILAXIA MONO- ŞI POLIPARAZITOZELOR LA BOVINE (SINTEZA BIBLIOGRAFICĂ)
 • 1.1. Răspândirea mono- şi poliinvaziilor la bovine
 • 1.2. Particularităţile influenţei mono- şi poliinvaziilor asupra indicilor morfofiziologici ai organismului-gazdă
 • 1.3. Particularităţile influenţei preparatelor antiparazitare asupra indicilor morfofiziologici ai organismului-gazdă
 • 1.4. Imunitatea antiparazitară şi influenţa parazitozelor asupra statusului imun la animale
 • 1.5. Tratamentul şi profilaxia poliparazitozelor şi căile de corecţie a răspunsului imun.
 • 1.6. Prejudiciile provocate de mono- şi poliinvazii la animale şi eficacitatea economică obţinută în urma tratamentului antiparazitar
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. EXTENSIVITATEA INVAZIILOR LA BOVINE ŞI MAMIFERELE SĂLBATICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, METODELE DE DIAGNOSTIC
 • 2.1. Material şi metode de investigare
  • 2.1.1. Metodele de diagnosticare a parazitozelor la bovine, mamifere sălbatice şi tratamentul antiparazitar
  • 2.1.2. Metode de cercetare a indicilor morfofuncţionali la bovine.
 • 2.2. Cauzele şi distribuţia parazitozelor în Republica Moldova
  • 2.2.1. Epidemiologia mono- şi poliinvaziilor la bovine în Republica Moldova în dependentă de zona geografică şi tehnologia de întreţinere
  • 2.2.2. Corelarea între tipul de reactivitate şi nivelul de infestare la bovine
  • 2.2.3. Nivelul de infestare al animalelor sălbatice cu ecto- şi endoparaziţi
  • 2.2.4. Căile de infestare a viţeilor cu strongiloizi şi metodele de diagnosticare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENŢA MONO- ŞI MIXTINVAZIILOR ASUPRA INDICILOR MORFOFIZIOLOGICI LA BOVINE
 • 3.1. Modificările indicilor hematologici la bovinele mono- şi poliparazitate
  • 3.1.1. Modificările indicilor hematologici la bovinele monoparazotate
  • 3.1.2. Modificările indicilor hematologici la bovinele poliparazitate.
 • 3.2. Influenţa parazitozelor asupra indicilor compoziţiei chimice a cărnii şi subproduselor la bovine
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL TRATAMENTULUI ANTIPARAZITAR ASUPRA INDICILOR FIZIOLOGICI LA BOVINELE MONO- ŞI POLIPARAZITATE.
 • 4.1. Modificările indicilor hematologici la bovinele monoparazitate (S.papillosus şi D.lanceolatum) şi tratate antiparazitar
 • 4.2. Modificările indicilor hematologici la bovinele poliparazitate (S.papillosus + D.lanceolatum; S.papillosus+D.lanceolatum+E.granulosus larvae + Eimeria bovis + E. zuernii+E. smithi+E. ellipsoidalis) şi tratate antiparazitar
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. PREJUDICIUL ECONOMIC AL PARAZITOZELOR LA BOVINE
 • 5.1. Influenţa parazitozelor asupra rezultatului examenului alergic la tuberculoză la bovine
 • 5.2. Corelarea între tipul de reactivitate la bovine şi potenţialul productiv
 • 5.3. Prejudiciul economic al parazitozelor la bovine
 • 5.4. Impactul parazitozelor asupra indicilor calitativi ai produselor comestibile de origine animală şi căile de redresare
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL DEFICIENŢELOR FIZIOLOGICE DE ORDIN PARAZITAR LA BOVINE
 • 6.1. Diminuarea impactului monoinvaziilor (S.papillosus şi D.lanceolatum) şi tratamentului antiparazitar la bovine
 • 6.2. Diminuarea impactului poliinvaziilor (S. papillosus + D. lanceolatum şi S.papillosus + D. lanceolatum + E. granulosus larvae + Eimeria bovis + E. zuernii + E. smithi + E. ellipsoidalis) şi tratamentului antiparazitar la bovine
 • 6.3. Sinteza rezultatelor obţinute
  • 6.3.1.Indexul impactului parazitar
  • 6.3.2.Indexul impactului şi convalescenţei chimioterapiei antiparazitare la bovinele monoparazitate
  • 6.3.3.Indexul impactului şi convalescenţei chimioterapiei antiparazitare la bovinele poliparazitate
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6