Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Scrisul ca expresie a conştiinţei şi cale de cunoaştere a fiinţării


Autor: Rău Alexei
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Pavel Vizir
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-09.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

scris (scriere, scriitură), ontologia scrisului, gnoseologia scrisului, funcţiile filozofice ale scrisului, polarizarea ontologică prin scris, gramatologia, scrisul şi fiinţa universului, scrisul şi ordinea socială, scrisul şi identitatea etnică şi naţională, polarizarea ontologică prin scris: civilizaţia ochiului, civilizaţia urechii, scrisul ca sistem supraordonat de semnificanţi grafemici, scrisul ca filosofie in actu

Adnotare

Structura tezei este următoarea: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia cuprinzând 289 titluri, 3 anexe, 131 pagini text de bază.

Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în peste 24 de lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: scris (scriere, scriitură), ontologia scrisului, gnoseologia scrisului, funcţiile filozofice ale scrisului, polarizarea ontologică prin scris, gramatologia, scrisul şi fiinţa universului, scrisul şi ordinea socială, scrisul şi identitatea etnică şi naţională, polarizarea ontologică prin scris: civilizaţia ochiului, civilizaţia urechii, scrisul ca sistem supraordonat de semnificanţi grafemici, scrisul ca filosofie in actu.

Domeniul de investigare şi obiectivele tezei. Domeniul de cercetare al lucrării îl constituie filosofia scrisului şi aspectele ontologic şi gnoseologic ale lui. Teza are ca obiective: stabilirea structurii categoriei scrisului prin abordarea fenomenologică şi ontologică a lui; analiza formelor scrisului sub aspectul substratului filosofic al lor; generalizarea şi punerea în evidenţă a determinărilor scrisului ca expresie şi factor ale conştiinţei şi reflectare a procesualităţii existenţei şi fiinţării; analiza conexiunilor scrisului cu Ordinea, Timpul şi Spaţiul; scoaterea în evidenţă a vectorilor evoluţiei şi a statutului scrisului în contextul erei Internetului şi al tranziţiei de la Societatea Informaţională la Societatea Cunoaşterii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Disertaţia este prima încercare de la noi de a realiza o abordare a scrisului sub aspect ontologic şi gnoseologic. Elementele de noutate legate de acest fapt sunt: realizarea unei generalizări ample a reflecţiilor marilor filosofi ai lumii asupra scrisului, din antichitate până în prezent; prezentarea pentru prima dată a întregii paradigme şi categorii a scrisului şi o redefinire a lui prin crearea conceptului de Sistem supraordonat de semnificanţi grafemici; tematizarea explicită a rolului decisiv al scrisului în geneza filosofiei europene; stabilirea şi explicarea premiselor apariţiei scrierii în primordialitate; descrierea şi explicarea funcţiilor filosofice ale fiecărei forme de scriere; punerea în conexiune a scrisului cu fiinţa Universului ş. a.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Semnificaţia teoretică a disertaţiei se întemeiază în primul rând pe conceptul de Sistem supraordonat de semnificanţi grafemici, care, având iniţial statutul de nouă definire a scrisului, ar putea evolua întru a deveni o nouă metodă filosofică şi ştiinţifică. Sub aspect aplicativ, disertaţia conţine idei şi recomandări care pot contribui la perfecţionarea sistemului educaţional prin oferirea de posibilităţi noi de evaluare a mentalului, la educaţia filosofică a tinerei generaţii şi la dezvoltarea filosofiei minţii.

Cuprins


1. SITUAŢIA INVESTIGATIV-SURSIERĂ. SCRISUL CA EXPRESIE A CONŞTIINŢEI.ONTOLOGIA SCRISULUI
 • 1.1. Situaţia investigativ-sursieră relativă la domeniul tezei
 • 1.1.1. Abordarea scrierii de către ştiinţe
 • 1.1.2. Scrisul şi filosofia
 • 1.2. Abordări prefilosofice revelatoare de loc şi etnos ale scrisului
 • 1.3. Abordări filosofice relative la premisele apariţiei şi la determinările ontologice ale scrisului
 • 1.4. Interogaţia relativă la primatul scrisului sau al vorbirii.
 • 1.5. Scrisul ca expresie şi factor ale conştiinţei
 • CONCLUZII

2. SCRISUL – CALE DE CUNOAŞTERE A FIINŢĂRII
 • 2.1. Protoscrierea ca semnificant al sacralităţii, intuiţiei divine a omului primordial şi reflectare a principiilor cosmice
 • 2.2. Scrisurile sintetice şi analitice ca reflectare a trecerii de la intuiţia divină la intuiţia pură şi la instaurarea conştiinţei de loc şi de etnos
 • 2.3. Scrisul fonetic - factor al abstactizării gândirii, genezei filosofiei europene, polarizării fiinţării şi tehnologizării globale
 • 2.4. Hiper(cyber)scrisul ca premisă şi semnificant ai gândirii colective (de reţea), sincronizării părţilor diacronice ale sistemului scrisului şi ai genezei noului modus uman Homo Numericus
 • CONCLUZII

3. SCRISUL CA FORMĂ DE REFLECTARE A PROCESUALITĂŢII ŞI A COMPLEXITĂŢII DIALECTICE A EXISTENŢEI ŞI FIINŢĂRII
 • 3.1. Scrisul ca sistem supraordonat de semnificanţi grafemici ai fenomenelor existenţei şi fiinţării
 • 3.2. Scrisul ca expresie şi cauză a polarizării fiinţării umane.
 • 3.3. Conexiunile scrisului cu Ordinea, Timpul şi Spaţiul