Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ciobanu Anatol, doctor habilitat, profesor universitarCiobanu Anatol, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:29 decembrie 2005, nr.412
Specialităţi abilitate: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)

Teze aprobate [15]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Echivalente româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv) 10.02.19 USM conducător
conducător
Oglindă Emilia
06.12.2019
D Terminologia militara romaneasca (studiu retrospectiv: sec. al xiii-lea – încep. sec. al XIX-LEA) 10.02.01 USM conducător 12.05.2011
D Structuri cu determinative antepuse şi postpuse numelui în poezia lui MIhai Eminescu 10.02.01 USM conducător 06.10.2010
DH Studiu privind intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în limbile franceză şi română) 10.02.19 consultant 17.12.2009
D Studiu contrastiv-tipologic al obiectului gramatical indirect în limbile rusă şi română 10.02.19 conducător 05.11.2009
D Predicatul verbal compus cu semiauxiliare modale în limba română actuală 10.02.01 conducător 26.02.2009
DH Politică şi planificare lingvistică: abordare teoretică şi aplicativă (în baza materialului din Republica Moldova şi din alte state) 10.02.19 consultant 22.01.2009
D Echivalente româneşti ale formelor participiale din limba rusă (studiu contrastiv) 10.02.19 consultant
conducător
Tolocenco Petru
23.10.2008
D Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri 01.05.04 IMI conducător
conducător
Popescu Anatol
19.06.2008
D Tipologia contrastivă a negaţiei în limbile germană şi română 10.02.19 conducător 17.04.2008
D Analiza semantico-funcţională a verbelor cauzative în limba română 10.02.01 conducător 14.06.2007
D Imaginea obiectelor publicitare din perspectivă lingvistică 10.02.19 ASEM conducător 14.06.2007
D Particularităţi lingvistice ale comunicării în Internet 10.02.19 consultant
conducător
Melenciuc Dumitru
21.12.2006
D Studiu asupra verbelor eventive în limba română 10.02.01 consultant 29.06.2006
D Analiza semantico-structurală a terminologiei managementului economic în limba română 10.02.01 conducător 21.04.2005