Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Aspecte de chirurgie menajantă în implantologia orală


Autor: Dobrovolschi Oleg
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valentin Topalo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Cuvinte Cheie

implante dentare, chirurgia fără lambou, stabilitatea secundară, resorbţia osului cortical, implantarea în două etape

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 148 pagini tehnoredactate, este compartimentată clasic: întroducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografie din 206 titluri, 8 anexe, 104 pagini de text de bază, include 14 tabele, 50 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice, obţinut un brevet de invenţie

Scopul lucrării: Optimizarea reabilitării protetice a pacienţilor cu edentaţii prin elaborarea procedeelor miniinvazive de instalare a implantelor dentare endoosoase.

Obiectivele lucrării:

1. Elaborarea metodei de instalare a implantelor dentare în doi timpi chirurgicali fără crearea lambourilor mucoperiostale;
2. Elaborarea uni dispozitiv pentru facilitarea instalării implantelor;
3. Elaborarea metodelor menajante de descoperire a implantelor la a doua etapă;
4. Evaluarea perioadei postoperatorii;
5. Evaluarea clinico-morfologică a regenerării gingiei;
6. Evaluarea clinico-radiografică a osului cortical periimplantar.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Studiul comparativ dintre rezultatele obţinute la instalarea implantelor dentare endoosoase prin metoda elaborată şi standard. Au fost aplicate următoarele metode de cercetare: clinică, radiografică, histologică, aprecierea stabilităţii implantelor prin intermediul minicalculatorului “Periotest Simens”, statistică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost elaborată o nouă metodă miniinvazivă de instalare a implantelor dentare cu efect benefic de recuperare a pcienţilor cu diverse edentaţii. Pentru facilitarea aplicării metodei a fost inventat un dispozitiv special.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. La aplicarea metodei propuse au fost dovedite: posibilitatea acoprirei complete a implantelor prin regenerarea gingiei per secundam, efectul protector al chirurgiei fără lambou asupra osului cortical periimplantar, reabilitarea timpurie şi efectivă a pacienţilor, posibilitatea osteointegrării implantelor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Metoda de instalare a implantelor a fost implimentată în activitatea cabinetului de implantologie orală a Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă RM şi a unor cabinete private de stomatologie şi valorificată în procesul de instruire a rezidenţilor şi medicilor-cursanţi la catedra Stomastologie Ortopedică, Chirurgie oromaxilofacială şi Implantologie Orală USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. IMPLANTOLOGIA ORALĂ: INSTALAREA IMPLANTELOR DENTARE ENDOOSOASE ÎN DOI TIMPI CHIRURGICALI (REVIUL LITERATURII)
 • 1.1. Scurt istoric al implantologiei orale
 • 1.2. Descoperirea fenomenului de osteointegrare a implantelor dentare ­ o nouă
 • etapă de dezvoltare a implantologiei orale
 • 1.3. Schimbările osului periimplantar în perioada osteointegrării implantelor
 • 1.4. Stabilitatea primară şi rolul ei în obţinerea osteointegrării implantelor
 • dentare endoosoase
 • 1.5. Rolul densităţii oaselor maxilare în osteointegrarea implantelor dentare
 • 1.6. Rolul topografiei suprafeţei implantelor dentare din titan în osteointegrarea lor
 • 1.7. Stabilitatea secundară a implantelor dentare şi rolul ei în implantologia orală
 • 1.8. Metoda standard de instalare a implantelor dentare endoosoase în două etape
 • 1.9. Variantele de încărcare a implantelor dentare endoosoase de stadiul doi
 • 1.10. Chirurgia fără lambou (flapless surgery) în implantologia orală
 • 1.11. Concluzii

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a pacienţilor şi a implantelor dentare
 • 2.2. Examenul clinic tradiţional acceptat în implantologia orală
 • 2.3. Aprecierea dimensiunilor apofizei alveolare cu dispoztivul de construcţie proprie
 • 2.4. Examenul radiografic
 • 2.5. Modalitatea de evaluare a recuperării postoperatorii a pacienţilor
 • 2.6. Aprecierea stabilităţii secundare a implantelor
 • 2.7. Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.8. Concluzii

3. METODA DE INSTALARE A IMPLANTELOR DENTARE ENDOOSOASE ÎN DOUĂ ETAPE, FĂRĂ CREAREA LAMBOURILOR MUCOPERIOSTALE
 • 3.1. Prima etapă chirurgicală ­ inserarea implantelor
 • 3.2. A doua etapă chirurgicală ­ descoperirea implantelor
  • 3.2.1. Descoperirea implantelor cu bisturiul circular
  • 3.2.2. Descoperirea implantelor cu laserul chirurgical – Waterlase MD
 • 3.3. Concluzii

4. REZULTATELE OBŢINUTE, ANALIZA ŞI DISCUŢII
 • 4.1. Recuperarea postoperatorie a pacienţilor
  • 4.1.1. Sindromul algic
  • 4.1.2. Intensitatea şi regresiunea edemului postoperatoriu
  • 4.1.3. Hematomul postoperatoriu
 • 4.2. Regenerarea gingiei
 • 4.3. Rezultatele descoperirii implantelor cu laserul chirurgical – Waterlase MD
 • 4.4. Evaluarea osului cortical periimplantar
 • 4.5. Stabilitatea secundară a implantelor
 • 4.6. Complicaţiile la instalarea implantelor în doi timpi chirurgicali, fără decolarea lambourilor mucoperiostale
 • 4.7. Concluzii