Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Particularităţile implementării mecanismelor financiare în instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova


Autor: Mîrzac Viorica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Elena Fuior
doctor, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

microfinanţare, mecanism financiar, riscuri financiar-valutare,sensibilitate, GAP, provizion, evaluarea performanţei financiare

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 218 titluri, 34 anexe şi este perfectată pe 146 pagini, inclusiv 50 figuri şi 18 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 cărţi, 1 suport de curs.

Domeniul de studiu: sectorul de microfinanţare din Republica Moldova, şi fundamentarea direcţiilor de bază privind implementarea mecanismelor financiare în evaluarea riscurilor şi performanţelor financiare în organizaţiile de microfinanţare din Republica Moldova. Scopul şi obiectivele lucrării: Aprecierea tendinţelor de dezvoltare a sectorului de microfinanţare din Republicii Moldova, fundamentarea direcţiilor de bază privind implementării mecanismelor financiare de gestionare a activelor şi pasivelor, a riscurilor financiare, de evaluare a performantelor financiare a activităţii de microfinanţare şi elaborarea propunerilor relevante privind perfecţionarea acestora în perspectiva dezvoltării continuă a sistemului de microfinanţare din Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe metodele de modelare economicomatematică, sinteza, analiza economică, metoda comparaţiilor economice, grafică, deducţia. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: dezvoltarea mecanismelor financiare de gestionare a activelor şi pasivelor şi riscurilor financiare; elaborarea algoritmului de evaluare pierderilor aferente riscului de creditare, sinteza experienţei internaţionale şi dezvoltarea mecanismului financiar de evaluare a performanţelor financiare a activităţii instituţiilor de microfinanţare.

Semnificaţia teoretică este constituită din concepţiile şi lucrările ştiinţifice consacrate: aspectelor teoretice şi practice ale managementului activelor şi pasivelor,mecanismelor financiare de gestionare a riscurilor financiar-valutare, tehnicilor de evaluare a riscurilor.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: aplicarea în practică a recomandărilor privind implementarea mecanismului financiar de acoperire a riscurilor financiar-valutare, argumentarea necesităţii şi importanţei implementării mecanismului financiar de evaluare a riscurilor şi performanţelor financiare în organizaţiile de microfinanţare din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: recomandările elaborate în teză, au fost acceptate şi implementate în activitatea ÎM OMF Microinvest SRL din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE MECANISMELOR FINANCIARE
 • 1.1 Conceptul teoretico-metodologic al mecanismului de finanţare
 • 1.2 Concepte fundamentale a mecanismului de gestionarea riscurilor financiare
 • 1.3 Aspecte metodologice a principalelor metode de evaluare a riscurilor financiare
 • 1.4 Bazele teoretico-metodologice a conceptului de performanţă financiară
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. CAPITOLUL II EVOLUŢIA SISTEMULUI DE MICROFINANŢARE DIN REPUBLICA MOLDOVA.
 • 2.1 Evoluţia dezvoltării sistemului de microfinanţare din Republica Moldova
 • 2.2 Analiza tendinţelor de dezvoltare a reţelei Asociaţiilor de Economii şi Împrumut din Republica Moldova
 • 2.3 Impactul microfinanţării în dezvoltarea antreprenoriatului din Republica Moldova
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. CAPITOLUL III DIRECŢIILE DE PERFECŢIONARE A MECANISMELOR FINANCIARE DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA DE MICROFINANŢARE
 • 3.1 Perfecţionarea mecanismelor financiare de evaluare a riscurilor financiar-valutare înorganizaţiile de microfinanţare din Republica Moldova
 • 3.2 Provizioanele şi semnificaţia lor financiară în organizaţiile de microfinanţare în contextul gestionării riscului de creditare
 • 3.3 Mecanismul financiar de evaluare a performanţelor financiare în organizaţiile de microfinanţare şi rolul acestuia în contextul evaluării riscurilor financiare
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICO-METODICE