Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Rolul autorităţilor publice în organizarea securităţii circulaţiei rutiere


Autor: Armaşu Sergiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

securitate rutieră, siguranţă rutieră, circulaţie rutieră, trafic rutier, reguli de circulaţie rutieră, drumuri publice, accident de circulaţie rutieră, conducător auto, răspundere contravenţională, răspundere penală

Adnotare

Structura tezei: Introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 175 de titluri, 6 anexe, 144 pagini de text de bază, 8 tabele.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul principal al tezei de doctorat constă în analiza şi identificarea problemelor complexe de ordin teoretic şi practic, în studierea legislaţiei şi practicii naţionale, precum şi a altor ţări privind specificul organizării şi funcţionării autorităţilor publice în organizarea securităţii circulaţiei rutiere.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Conţinând o analiză ştiinţifică aprofundată a sistemului de administraţie publică, a principiilor şi regulilor care stau la baza organizării şi funcţionării autorităţilor publice la nivel central şi local, investigaţia vine să contureze cele mai generale idei, ipoteze şi concepte doctrinare conţinute în reglementările naţionale şi ale altor ţări privind rolul autorităţilor administraţiei publice în organizarea securităţii circulaţiei rutiere, în contextul prestării unor servicii publice de calitate în domeniul circulaţiei rutiere, disciplinării participanţilor la traficul rutier şi micşorării numărului de accidente rutiere cu consecinţe grave.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Teza de doctor va contribui la o mai bună cunoaştere a sistemului de autorităţi publice împuternicite să asigure securitatea circulaţiei rutiere, precum şi a interacţiunii dintre ele. Lucrarea va permite celor preocupaţi de studierea securităţii circulaţiei rutiere să înţeleagă mai bine principiile şi regulile de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice şi a serviciilor publice respective din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. În plan doctrinar-teoretic se fundamentează şi se demonstrează că funcţiile statului privind asigurarea securităţii circulaţiei rutiere sunt realizate prin intermediul serviciilor publice. În plan normativ-legislativ se analizează prevederile în vigoare ale legislaţiei naţionale, precum şi ale altor state europene şi se fac recomandări ştiinţifice pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul organizării securităţii circulaţiei rutiere. În plan juridico-didactic, analiza comparată privind sistemul autorităţilor publice în organizarea securităţii circulaţiei rutiere va fi de un real folos în procesul ştiinţifico-didactic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi propunerile pot oferi soluţii pentru modernizarea cadrului juridic autohton şi pot fi folosite ca material iniţial pentru o eventuală abordare mai aprofundată a problematicii privind organizarea securităţii circulaţiei rutiere conform cerinţelor şi practicelor europene.