Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tanziţie cu acizi carboxilici heterociclici


Autor: Melnic Silvia
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Turtă
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie
CSS: DH 05-02.00.01-27.03.08
Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Cuvinte Cheie

oxo-carboxilaţi ai Fe(III), clusteri heteropolinucleari, acid 2-furancarboxilic, lantanide, nanoparticule, spectroscopia Mossbauer, luminescenţa, stimulatori ai biosintezei.

Adnotare

Teză de doctor în chimie. Chişinău, 2010. Introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 218 denumiri, 116 pagini text de bază, 46 figuri, 5 scheme şi 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. În lucrare s-a urmărit scopul de a efectua sinteza şi studiul prin diferite metode chimice şi fizico-chimice a unor complecşi oxo-trinucleari de Fe(III), precum şi ai elementelor de tip 4f cu acidul 2-furancarboxilic. Soluţionarea problemelor expuse a solicitat stabilirea următoarelor obiective: perfecţionarea metodelor de sinteză a carboxilaţilor cunoscute din literatură; elaborarea unor noi procedee de sinteză; obţinerea şi studiul unor noi complecşi homo- şi heteronucleari de tip d, d-d, f, f-s; sinteza şi studiul nanoparticulelor în baza furoaţilor de Fe(III); obţinerea combinaţiilor complexe cu proprietăţi biologic-active pronunţate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În baza acidului 2-furancarboxilic, au fost sintetizaţi şi studiaţi 36 complecşi homo- şi heteronucleari noi. A fost pus în evidenţă un nou procedeu de sinteză a combinaţiilor complexe heteronucleare ale lantanidelor cu formula generală {[Ln2MII(C5H3O3)8(H2O)4]}n, unde Ln = metal 4f; M = Sr2+, Ba2+. S-a demonstrat faptul că în aceste sisteme se realizează 5 moduri diferite de coordinare a acidului 2-furancarboxilic. De asemenea, a fost stabilită influenţa geometriei poliedrului generatorului de complex asupra proprietăţilor magnetice în clusterii gadoliniului(III). S-a elaborat şi realizat o metodă de sinteză a nanoparticulelor pe baza furoaţilor de Fe(III). Au fost puse în evidenţă proprietăţile biologic-active ale compuşilor μ3-oxo homo- şi heterotrinucleari ai Fe(III) cu acidul 2-furancarboxilic.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele teoretice şi experimentale obţinute prin studiul proprietăţilor magnetice ale clusterilor de tip f-s permit lărgirea cunoştinţelor privind natura interacţiunii magnetice de schimb, aceasta având o deosebită importanţă pentru înţelegerea proprietăţilor pe care le posedă materialele magnetice. Importanţa practică constă în posibilitatea folosirii metodelor elaborate de sinteză a carboxilaţilor de tip f-s în chimia preparativă pentru obţinerea unor noi complecşi cu proprietăţi preconizate. Au fost evidenţiate condiţiile optime pentru sinteza nanoparticulelor de γ-Fe2O3, în calitate de surfactant utilizând uleiul de floarea soarelui. Compuşii polinucleari ai Fe(III) cu acid 2-furancarboxilic posedă proprietăţi de biostimulatori ai productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis şi procesului de biosinteză a catalazei, precum şi proprietăţi antituberculoase.

Cuprins


1. COMBINAŢII COMPLEXE ALE METALELOR DE TIP ns, np, nd ŞI nf CU ACID 2-FURANCARBOXILIC
 • 1.1. Combinaţii complexe ale metalelor de tip ns cu acid 2-furancarboxilic
 • 1.2. Combinaţii complexe ale metalelor de tip np cu acid 2-furancarboxilic
 • 1.3. Combinaţii complexe ale metalelor de tip nd cu acid 2-furancarboxilic
 • 1.4. Combinaţii homo- şi heteronucleare ale metalelor de tip nf cu acid 2-furancarboxilic
 • 1.5. Nanoparticule: metode de sinteză şi proprietăţi
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. SINTEZA, STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE FUROAŢILOR HOMO- ŞI HETERONUCLEARI AI FIERULUI(III) ŞI LANTANIDELOR
 • 2.1. Combinaţii complexe homo- şi heteronucleare ale fierului(III) cu acid 2-furancarboxilic
  • 2.1.1. Sinteza, structura şi proprietăţile furoaţilor homonucleari ai fierului(III)
  • 2.1.2. Sinteza, structura şi proprietăţile furoaţilor heterotrinucleari ai fierului(III) cu metale de tip 3d.
 • 2.2. Sinteza şi proprietăţile nanoparticulelor oxizilor de fier obţinute din furoaţii polinucleari ai fierului(III)
 • 2.3. Aspectul aplicativ al furoaţilor homo- şi heteronucleari ai fierului(III)
  • 2.3.1. Furoaţii homo- şi heterotrinucleari ai fierului(III) ca biostimulatori la cultivarea cianobacteriilor Spirulina platensis
  • 2.3.2. Studiul acţiunii furoaţilor homo- şi heterotrinucleari ai fierului(III) asupra biosintezei catalazei la tulpina Penicillium funiculosum C-02
  • 2.3.3. Furoaţii heterotrinucleari ai fierului(III) şi cobaltului(II) ca agenţi cu activitate antituberculoasă
 • 2.4. Combinaţii complexe homo- şi heteronucleare ale lantanidelor cu acid 2-furancarboxilic
  • 2.4.1. Sinteza, structura şi proprietăţile furoaţilor heteronucleari ai lantanidelor cu metale de tip 2s
  • 2.4.2. Sinteza, structura şi proprietăţile furoaţilor homonucleari ai lantanidelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ŞI CERCETARE
 • 3.1. Metode generale de sinteză a carboxiclusterilor
 • 3.2. Sinteza carboxilaţilor investigaţi
 • 3.3. Metode utilizate la analiză şi cercetare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI