Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Biotehnologii de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05


Autor: Miscu Vera
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.54 Mb / în română

Cuvinte Cheie

астаксантин, Haematococcus pluvialis, биотехнологии, препараты на основе масел, антиоксидантная активность

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 237 titluri, 10 anexe, volum total de 120 pagini de text de bază, 12 tabele şi 46 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Elaborarea tehnologiilor noi de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05.

Obiective: Perfectarea bazei metodice prin stabilirea metodelor optime de extragere, dozare cantitativă şi stabilizare în timp a astaxantinei din biomasa de H. pluvialis; Elaborarea procedeelor de cultivare a H. pluvialis care asigură producerea unei cantităţi sporite de astaxantină; Elaborarea tehnologiei complexe de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină din H. pluvialis; Stabilirea activităţii antioxidante şi a mecanismelor de acţiune antioxidantă a preparatelor pe bază de astaxantină.

Noutatea ştiinţifică: a fost demonstrată eficienţa extragerii astaxantinei cu etanol sau direct în ulei din biomasa nativă, uscată, liofilizată şi congelată de H. pluvialis şi capacitatea compuşilor coordinativi ai Fe(III), Zn(II), Co(II) şi Co(III) de a spori producerea de astaxantină de către H. pluvialis. Pentru prima oară metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic a fost utilizată cu succes în studierea activităţii antioxidante a carotenoidului polar astaxantina.

Semnificaţia teoretică: Au fost obţinute date noi referitor la: posibilitatea dirijării proceselor biosintetice la hematococ în direcţia acumulării maxime de astaxantină prin utilizarea compuşilor coordinativi ai Zn(II), Fe(III), Co(II) şi Co(III); mecanismele activităţii antioxidante şi antiradicalice a preparatelor pe bază de astaxantină; capacitatea preparatelor uleioase de astaxantină de a inhiba producerea oxidului nitric şi de a supresa oxidarea lipoproteinelor cu densitate joasă.

Valoarea aplicativă. Tehnologiile complexe de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină naturală din H. pluvialis elaborate în cadrul acestei lucrări oferă facilităţi de optimizare şi eficientizare a producerii biomasei de hematococ şi a preparatelor pe baza acestei biomase.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tehnologiile de obţinere a preparatelor uleioase pe bază de astaxantină de origine microalgală au fost implementate la SRL „Ficotehfarm”.

Cuprins


1. ASTAXANTINA – ROLUL BIOLOGIC ŞI TEHNOLOGII DE OBŢINERE
 • 1.1. Microalga Haematococcus pluvialis - sursă de astaxantină
 • 1.2. Caracteristica tulpinii microalgei verzi Haematococcus pluvialis Flotow CNM – AV-05
 • 1.3. Astaxantinogeneza la Haematococcus pluvialis
 • 1.4. Rolul astaxantinei în celulele Haematococcus pluvialis
 • 1.5. Biodisponibilitatea şi farmacocinetica astaxantinei
 • 1.6. Efectele astaxantinei asupra organismului uman si animal
 • 1.7. Inducerea astaxantinogenezei prin diferite procedee biotehnologice
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. SELECTAREA ŞI ADAPTAREA METODELOR BIOTEHNOLOGICE DE OBŢINERE A EXTRACTELOR ASTAXANTINICE DIN BIOMASA DE Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05
 • 2.1. Selectarea metodei optimale de distrugere a peretelui celular
 • 2.2. Selectarea solvenţilor adecvaţi pentru extragerea astaxantinei şi adaptarea metodelor de dozare cantitativă a astaxantinei în extracte
 • 2.3. Selectarea condiţiilor de stabilizare a extractelor etanolice de astaxantină
 • 2.4. Selectarea tehnicii de condiţionare a biomasei de Haematococcus pluvialis pentru păstrarea de lungă durată
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. TEHNOLOGII DE CULTIVARE A Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05 ŞI DE OBŢINERE A PREPARATELOR PE BAZĂ DE ASTAXANTINĂ NATURALĂ
 • 3.1. Elaborarea tehnologiei de cultivare a Haematococcus pluvialis în scopul obţinerii cantităţii maximale de astaxantină
  • 3.1.1. Acumularea astaxantinei în biomasa Haematococcus pluvialis la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe(III)
  • 3.1.2. Acumularea astaxantinei în biomasa Haematococcus pluvialis la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Zn(II)
  • 3.1.3. Acumularea astaxantinei la Haematococcus pluvialis la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Co(II) şi (III)
  • 3.1.4. Procedee de cultivare a Haematococcus pluvialis în scopul obţinerii biomasei cu un conţinut sporit de astaxantină
 • 3.2. Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor în bază de astaxantină naturală
  • 3.2.1. Solubilizarea astaxantinei în diferite tipuri de uleiuri vegetale
  • 3.2.2. Studiul posibilităţii utilizării astaxantinei extrase în etanol în calitate de materie primă pentru obţinerea preparatelor uleioase în bază de astaxantină naturală
  • 3.2.3. Elaborarea procedeului de obţinere a preparatului uleios pe bază de astaxantină prin solubilizarea directă a pigmentului în ulei
  • 3.2.4. Evaluarea stabilităţii în timp a uleiurilor cu astaxantină
  • 3.2.5. Tehnologii complexe de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ACITIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ŞI ANTIRADICALICĂ A PREPARATELOR PE BAZĂ DE ASTAXANTINĂ
 • 4.1. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor etanolice pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis
 • 4.2. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a preparetelor uleioase pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4