Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Reglementarea juridică a concedierii pentru încălcarea disciplinei de muncă


Autor: Garaga Olga
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Boris Sosna
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

disciplina muncii, abatere disciplinară, răspundere disciplinară, procedura de concediere, angajator, salariat, contract individual de muncă, apărare judiciară, litigiu individual de muncă, garanţii constituţionale.

Adnotare

Din punct de vedere structural teza este formata din întroducere, patru capitole, unsprezece paragrafe, concluzii, recomandări, bibliografia din 275 surse şi 183 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Teza reprezintă un studiu ştiinţific, făcut pentru prima dată, dedicat problemei concedierii din funcţie pentru încălcarea disciplinei de muncă din punct de vedere concepţiilor teoretice (ca bază), reglementării juridice şi realizării acestei sancţiuni.

În lucrare deosibită atenţie este acordată analizei motivelor desfacerii contractului individual de muncă pentru comiterea abaterii de la disciplină; procedurii concedierii; mecanismelor apărarii drepturilor salariaţilor la concedieri ilicite. Metoda principală a analizei a fost cea comparativă, pe care noi am folosit la studierea materialului teoretic, practic şi legislativ pe temă.

Scopul şi obiectivele lucrării sunt reprezentate de scoaterea la evidenţă lacunelor, neajunsurilor şi inexactităţilor în reglementarea legislativă a acestor categorii juridice, precum şi completarea lipsă părţi ale unui cadru teoretic pe aceasta tema. Concluziile şi recomandările care au fost obţinute pe baza cercetării pot contribui la atingerea obiectivului privind perfecţionarea legislaţiei muncii în special, în privinţa reglementării disciplinei de muncă şi sancţiunilor aferente. De asemenea noi intenţionăm să analizăm experienţa ţărilor dezvoltate în gestionarea disciplinei de muncă în unităţi cu privire la soluţionarea litigiilor individuale de muncă (procedurile prejudiciare şi judiciare), la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate în litigii de muncă.

Practică îndelungată de funcţionare a instituţiilor judiciare din ţările membre ale Uniunii Europene şi-a dovedit utilitatea în ceea ce priveşte accesibilitatea, operativitatea, lipsa unor anumite formalităţi şi a costurilor ridicate şi, în concecinţă, eficacitatea deciziilor judiciare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Concluziile teoretice făcute în teză completează şi dezvoltă unele postulate ale ştiinţei dreptului muncii; concluziile teoretice şi aplicative ale tezei pot fi utilizate în procesul de studii la elaborarea cursurilor de bază „Dreptul muncii al Republicii Moldova”, precum şi a cursurilor speciale, dedicate contractului individual de muncă în partea ce ţine de încetarea lui.

Propunerile noastre sunt destinate nu numai întăririi protecţiei drepturilor salariaţilor la concedierea lor ilegală, dar, de asemenea, să-şi consolideze drepturile angajatorului deoarece în legislaţie nu este reglementat modul în care trebuie să acţioneze ultimul în caz de abuz a salariaţilor în drepturile sale.