Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocari Eugenia, doctor habilitat, profesor universitarCojocari Eugenia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1278
Specialităţi abilitate: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)

Teze aprobate [15]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Reflecții analitice privind incidentele în executarea silită a hotărârilor judecătorești în materie civilă 12.00.03 Universitatea de Studii P... conducător 06.12.2019
DH Perfecționarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător din transportul rutier de pasageri 12.00.03 Universitatea de Studii P... conducător 15.03.2019
D Vinovăţia - condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile 12.00.03 ICJPS conducător 06.10.2016
D Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă: aspecte teoretico-practice 12.00.03 ICJPS conducător 06.10.2016
D Esenţa dreptului de proprietate privată şi reglementarea acestuia în Republica Moldova 12.00.03 USM conducător 03.06.2016
D Regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova 12.00.03 ICJPS conducător 22.12.2015
D Reperarea prejudiciului prin echivalent bănesc în context integraţionist european 12.00.03 IISD conducător 05.07.2012
D Particularităţile retenţiei – mijloc de asigurare a exеcutării obligaţiilor 12.00.03 IISD conducător 12.05.2011
D Răspunderea juridică civilă a cărăuşului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian 12.00.03 IISD conducător 24.02.2011
D Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase 12.00.03 IISD conducător 05.07.2010
D Contractul de locaţiune şi varietăţi ale acestuia 12.00.03 conducător 05.11.2009
D Asigurări şi fraude maritime 12.00.03 conducător 24.01.2008
D Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei Republicii Moldova 12.00.03 conducător 20.09.2007
D Modalităţile de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor 12.00.03 conducător 14.06.2007
D Liberalităţile în dreptul succesoral: testamentul şi donaţia 12.00.03 conducător 29.06.2006