Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Populaţia urbană a Basarabiei în perioada 1850-1918


Autor: Poştarencu Dinu
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valentin Tomuleţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Basarabia, populaţia urbană, dinamica populaţiei, natalitate, mortalitate, migraţie, compoziţia etnică, structura socială, ştiinţa de carte

Adnotare

Structural, teza constă din introducere, 4 capitole şi concluzii. Conţine 150 de pagini de text de bază, 260 de referinţe bibliografice, 63 de tabele şi un desen.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Istoria modernă a Basarabiei.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul lucrării este de a prezenta un tablou al evoluţiei demografice a oraşelor Basarabiei din perioada ţaristă. Obiectivele principale : Să expunem gradul de cercetare a problemei; să examinăm dinamica locuitorilor din oraşele basarabene; să studiem mişcarea naturală a populaţiei şi procesul migraţiei în mediul urban al provinciei; să investigăm structura populaţiei urbane sub raport etnic, social, confesional, profesional, pe sexe şi vârstă, după locul de origine; să profilăm nivelul ştiinţei de carte în rândul orăşenilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În studiu sunt abordate aspecte demografice care, anterior, au fost tratate insuficient sau au rămas în afara atenţiei. El conţine un bogat suport statistic.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În lucrare este tratat un subiect din istoria modernă a Basarabiei insuficient cercetat. Lucrarea va servi drept sursă de informare în procesul de elaborare a unor studii în domeniul istoriei moderne a Basarabiei, demografiei, geografiei istorice şi de instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ.

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE
 • 1. 1. Istoriografia problemei
 • 1. 2. Sursele de documentare
 • 1. 3. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ A ORAŞELOR BASARABENE ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
 • 2. 1. Dinamica şi mişcarea populaţiei urbane
 • 2. 2. Structura populaţiei urbane
 • 2. 3. Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA ŞI MIŞCAREA POPULAŢIEI URBANE A BASARABIEI (MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA - ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)
 • 3. 1. Dinamica populaţiei urbane
 • 3. 2. Raportul între populaţia urbană şi cea rurală
 • 3. 3. Mişcarea naturală a populaţiei urbane
 • 3. 4. Migrarea populaţiei urbane
 • 3. 5. Concluzii la capitolul 3

4. STRUCTURA POPULAŢIEI URBANE A BASARABIEI
 • 4. 1. Componenţa etnică şi socială
 • 4. 2. Structura confesională şi profesională
 • 4. 3. Repartizarea pe sexe şi vârste a populaţiei urbane
 • 4. 4. Ştiinţa de carte a populaţiei urbane
 • 4. 5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI