Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul ambliopiilor refractive prin metoda combinata de electrostimulare, fotomagnetostimulare a analizatorului vizual si treningul computerizat prin programul „eYe””.


Autor: Griţco Adriana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Ambliopie, Astigmatism, Hipermetropie, Miopie, Anizometropie, acuitate vizuala, electrostimulare, fotomagnetostimulare, corectie optica, ocluzie

Adnotare

Structura tezei: introducerea, 4 capitole, concluzii si recomandari, bibliografia din 169 titluri, 9 anexe, 131 pagini de text de baza, 52 figuri, 52 tabele. Rezultatele obtinute sînt publicate în 6 lucrari stiintifice.

Scopul lucrarii: Evaluarea eficacitatii si optimizarea tratamentului ambliopiei refractive prin electrostimularea (ES), fotomagnetostimularea (FMS) analizatorului vizual si trening computerizat, aplicate separat si în ansamblu.

Obiective:
1. Examen clinico-functional complex în dinamica al analizatorului vizual la pacientii cu ambliopie refractiva.
2. Evaluarea eficientei tratamentului complex (ES în ansamblu cu FMS analizatorului vizual si treningul computerizat prin utilizarea programului ” eYe”) aplicat în cazul ambliopiei refractive.
3. Aprecierea eficientei tratamentului complex (ES în ansamblu cu FMS analizatorului vizual) aplicat în cazul ambliopiei refractive.
4. Evaluarea eficientei treningului computerizat prin utilizarea programului „eYe” aplicat separat în cazul ambliopiei refractive.
5. Studierea efectului terapeutic în dependenta de gradul ambliopiei, vârsta pacientului si metoda de tratament aplicata.
6. Analiza rezultatelor obtinute cu aprecierea tratamentului optim si elaborarea recomandarilor practice.

Metodologia cercetarii stiintifice cuprinde metode de cercetare a eficientei tratamentului ambliopiei refractive prin diverse metode.

Noutatea si originalitatea stiintifica a lucrarii: Pentru prima data s-a efectuat evaluarea eficientei tratamentului ambliopiei refractive prin ES, FMS analizatorului vizual si trening computerizat, aplicate separat si în ansamblu; rezultatele cercetarii au permis aprecierea eficacitatii tratamentului în dependenta de tipul, gradul patologiei refractive si vârsta pacientului; s-a demonstrat, ca tratamentul ambliopiilor refractive este efectiv si la copiii cu vârsta mai mare de 8-9 ani.

Semnificatia teoretica completeaza cunostinte in tratamentul ambliopiei refractive prin aplicarea combinata a metodelor noi. Valoarea aplicativa a lucrarii: Studiul efectuat permite optimizarea tratamentului Ambliopiei refractive în dependenta de tipul, gradul patologiei refractive si vârsta pacientului si aplicarea lui imediat dupa aprecierea diagnosticului, metoda prezentînd un sistem de tratament cu eficienta maxima si cu durata minima.

Implimentarea rezultatelor stiintifice. Rezultatele studiului stiintific au fost implimentate în activitatea curativa a Centrului Medical „Oftalmocorrect”.

Cuprins


1. TRATAMENTUL AMBLIOPIILOR LA ETAPA ACTUALA (reviul literaturii)
 • 1.1. Ambliopia – aspecte clinice si terapeutice
  • 1.1.1. Clasificarea ambliopiei
  • 1.1.2. Diagnosticul
  • 1.1.3. Principiile si metodele de tratament al ambliopiilor
 • 1.2. Directii noi de tratament al ambliopiei
  • 1.2.1. Foto-cromostimulare
  • 1.2.2. Fotostimularea panoramica a retinei cu folosirea postimaginilor
  • 1.2.3. Stimularea Laser
  • 1.2.4. Electrostimularea
  • 1.2.5. Fotomagnetostimularea
  • 1.2.6. Vibrostimularea
  • 1.2.7. Reflexoterapia
  • 1.2.8. Tratamentul ambliopiei cu folosirea programelor computerizate
  • 1.2.9. Tratament complex al ambliopie
2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC, METODELE DE INVESTIGARE SI TRATAMENT
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metodele de investigare, utilizate la diagnosticarea si evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei reractive
 • 2.3. Metodele de tratament, utilizate la pacientii cu ambliopie refractiva
  • 2.3.1. Electrostimulare a analizatorului vizual cu aparatul «ĂCOM»
  • 2.3.2. Fotomagnetostimulare a analizatorului vizual cu aparatul „AMO – ATOC”
  • si tubul „Amblyo-1”
  • 2.3.3. Treningul computerizat prin programul « eYe »
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. REZULTATELE TRATAMENTULUI AMBLIOPIEI REFRACTIVE (studiu propriu)
 • 3.1. Evaluarea eficacităţii tratamentului ambliopiei refractive prin electrostimularea, fotomagnetostimularea analizatorului vizual si treningul computerizat prin programul « eYe » în ansamblu
 • 3.2. Evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei refractive prin electrostimularea si fotomagnetostimularea analizatorului vizual
 • 3.3. Evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei refractive prin treningul computerizat cu programul « eYe »
 • 3.4. Evaluarea eficacitatii tratamentului ambliopiei refractive prin corectie optica si ocluzie fara tratament fizioterapeutic
 • 3.5. Analiza comparativa a tratamentului efectuat între loturi
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3