Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioada anilor 1944-1965. (În baza materialelor din RSSM)


Autor: Dolghi Adrian
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valeriu Cozma
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-07.00.03-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Stat sovietic, Partid Comunist, politică, educaţie, învăţământ superior, propagandă, universitate, institut pedagogic, facultate de istorie, popor sovietic

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 319 de titluri, 12 anexe, 154 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 16 publicaţii ştiinţifice

Domeniul de studiu: Teza cercetează o problemă importantă din istoria popoarelor Europei de Est în secolul XX – politica regimului totalitar comunist în domeniul învăţământului istoric.

Scopul şi obiectivele tezei: În prezenta teză de doctorat, autorul şi-a propus scopul de a efectua o investigare complexă a politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior (1944-1965). Principalele obiective propuse sunt: analiza tezelor teoretico-metodologice ale politicii statului şi învăţământului istoric, a particularităţilor dezvoltării învăţământului istoric superior în perioada postbelică; aprecierea impactului factorilor politici asupra învăţământului şi ştiinţei istorice din URSS; cercetarea procesului de implementare a modelului sovietic al învăţământului istoric superior în RSSM; analiza politicii de cadre de la Facultăţile de Istorie din RSSM şi a procesului de studiere a istoriei naţionale în contextul istoriei URSS.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: Autorul contribuie la desovietizare, la demistificarea istoriei prin determinarea şi analiza politicii statului sovietic, a impactului acesteia în domeniul învăţământului istoric superior.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în cercetarea complexă a politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior. Până în prezent nu a fost publicată nici o lucrare care să elucideze tema dată. Pentru prima dată sunt elucidate unele aspecte noi ale problemei: impactul ideologic asupra învăţământului istoric; consecinţele Congresului XX al PCUS în domeniul învăţământului istoric; politica statului privind studierea istoriei naţionale, elaborarea şi editarea primei sinteze de Istorie a Moldovei, politica de cadre la facultăţile de istorie. Noutatea ştiinţifică se întemeiază şi pe analiza documentelor inedite, reactualizarea punctelor de vedere privind marxism-leninismul.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: În teză este analizată teoria marxistă a istoriei, mecanismul de influenţă a politicului asupra ştiinţei şi învăţământului istoric. Materialul sintetizat, precum şi concluziile la tema în cauză pot fi utilizate atât la elaborarea unor studii privind Învăţământul istoric superior în RSSM; Sistemul politic din Moldova Sovietică; Politica Statului sovietic în domeniul culturii etc., cât şi în procesul didactico-ştiinţific la instituţiile academice de profil, în cadrul cursurilor normative, cursurilor şi seminarelor speciale.

Cuprins


1. SURSELE DOCUMENTARE ŞI ISTORIOGRAFIA POLITICII STATULUI SOVIETIC ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC SUPERIOR
 • 1.1. Baza izvoristică a cercetării
 • 1.2. Gradul de studiere a politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior.18
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONSTITUIREA MODELULUI SOVIETIC AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC SUPERIOR
 • 2.1. Bazele teoretice ale învăţământului istoric sovietic
 • 2.2. Constituirea modelului sovietic al învăţământului istoric superior (1917-1938)
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. POLITICA ORGANELOR DE STAT ŞI DE PARTID PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL ISTORIC SUPERIOR (1944-1965)
 • 3.1. Restabilirea şi aservirea învăţământului istoric superior politicii Statului sovietic în perioada postbelică
  • 3.1.1 Planificarea conţinutului învăţământului istoric superior
  • 3.1.2. Controlul asupra conţinutului şi „calităţii” lecţiilor.
  • 3.1.3. Controlul asupra procesului de pregătire a cadrelor didactico-ştiinţifice şi studenţilor
 • 3.2. Campaniile ideologice ale PCUS în instituţiile de cercetări şi facultăţile de istorie
 • 3.3. Consecinţele Congresului XX al PCUS în domeniul învăţământului istoric superior (1956-1965)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. IMPLEMENTAREA MODELULUI SOVIETIC AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC SUPERIOR ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ (1944-1965)
 • 4.1. Instituţionalizarea modelului sovietic al învăţământului istoric superior în RSSM…
  • 4.1.1. Premisele instituţionalizării învăţământului istoric marxist în RSS Moldovenească
  • 4.1.2. Instituţionalizarea învăţământului istoric superior în RSSM
 • 4.2. Politica Statului sovietic privind componenţa corpului didactico-ştiinţific şi studenţesc la facultăţile de istorie
 • 4.3. Studierea istoriei naţionale în contextul istoriei URSS
  • 4.3.1. Studierea istoriei naţionale în instituţiile de învăţământ superior din RSSM
  • 4.3.2. Elaborarea primului manual universitar – primei sinteze marxiste de Istorie a Moldovei
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI