Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul stresului educaţional la elevi în corelaţie cu ritmurile biologice


Autor: Vegh Eva Maria
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Aurelia Crivoi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-03.00.13-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

stres educaţional, indici psihofiziologici, bioritmuri, activitate intelectuală, adaptare, electrocardiogramă, electroencefalogramă, anxietate

Adnotare

Structura tezei: Întroducere, 3 capitole, 10 concluzii, 3 recomandări practice, bibliografia din titluri 303, 143 de pagini de text de bază, 21 figuri, 7 tabele, 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu:Biologie

Scopul lucrării: evaluarea unor indici cognitivi în corelaţie cu bioritmul intelectual şi emoţional, studierea particularităţilor adaptative în baza variabilităţii sistemului cardiovascular, activităţii bioelectrice a encefalului, axate pe bioritmicitatea proceselor funcţionale la elevii antrenaţi în procesul instructiv-educativ la diferite etape ale activitătii intelectuale intense.

Metodologia cercetării ştiinţifice: S-a evidenţiat că caracterul modificărilor indicilor cognitivi, a undelor electroencefalogramei şi a electrocardiogramei în timpul stresului educaţional la elevi la toate nivelurile de studiu investigate, procesele adaptative poartă un caracter individual fiind în dependenţă de bioritmicitatea proceselor funcţionale şi sunt în corelaţie cu gradul de dificultate a problemelor trasate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-au studiat procesele adaptivo-compensatorii în dependenţă de bioritmicitatea proceselor funcţionale. În premieră au fost obţinute date noi despre corelaţiile proceselor cognitive, bioritmicitate, activitatea sistemelor cardiovasculare şi nervoase. Mecanismele adaptivo-compensatorii determină înlăturarea dezechilibrului proceselor de reglare vegetativă a funcţionării sistemului cardiovascular în dependenţă de ritmurile biologice.

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării: Importanţa teoretică a lucrării constă în stabilirea legităţilor manifestării indicilor cognitivi, a undelor ritmurilor electroencefalogramei, variabilităţii ritmului cardiac, a capacităţilor intelectuale, anxietăţii la elevi cu bioritmicitatea funcţională a organismului la acţiunea stresului educaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: în procesul didactic în cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi în grupul şcolar “Gaman Janos” şi “Puskas Tivadar” Sfîntu Gheorghe, judeţul Covasna, România.

Cuprins


1. MECANISMELE FIZIOLOGICE IMPLICATE ÎN STRESUL EDUCAŢIONAL LA ELEVI
 • 1.1. Conceptul general despre stres
 • 1.2. Caracteristica şi clasificarea stres factorilor
 • 1.3. Particularităţile reacţiilor stresorice la copii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului de studiu
 • 2.2.Electroencefalografia–metoda de înregistrare a biopotenţialelor encefalului
 • 2.3. Algoritmul de analiză a variabilităţii ritmului cardiac
 • 2.4.Metoda determinării cortizolului în salivă
 • 2.5. Evaluarea particularităţilor atenţiei
 • 2.6. Determinarea memoriei de scurtă durată
 • 2.7. Determinarea anxietăţii după scala lui Spillberger
 • 2.8. Algoritmul de calcul al bioritmurilor
 • 2.9. Prelucrarea statistică a datelor obţinute
3. STUDIUL IMPACTULUI STRESULUI EDUCAŢIONAL ASUPRA UNORINDICI PSIHOFIZIOLOGICI LA ELEVI ÎN CORELAŢIE CU RITMURILE BIOLOGICE
 • 3.1. Evaluarea unor indici cognitivi la elevi în raport cu bioritmul intelectual şi emoţional
 • 3.2. Studiul gradului anxietăţii la elevi în raport cu bioritmul intelectual şi emoţional
 • 3.3. Influenţa stresului educaţional asupra dinamicii conţinutului cortizolului în salivă la elevi în corelaţie cu perioadele bioritmurilor
 • 3.4. Particularităţile manifestării unor parametri cardiovasculari în perioada încordării psihoemoţionale în corelaţie cubioritmicitatea organismului.
 • 3.5. Modificările activităţii bioelectrice a encefalului la elevi în condiţii relativ confortogene şi stres educaţional
 • 3.6. Concluziile la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE