Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dorgan Viorel, doctor habilitat, profesor universitarDorgan Viorel, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Abilitare:1 martie 2006, nr.503
Specialităţi abilitate: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

Teze în examinare [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Formarea competențelor profesionale aplicative la studenții profilului Educația primară în conținutul cursului Jocuri dinamice moldovenești 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Manolachi Victor
08.07.2021
D Adaptarea copiilor de 3-6 ani în cadrul înotului recreativ și asanativ 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Carp Ion
30.11.2021
D Kinetoterapia în obezitate la elevii din clasele primare 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Zavalişca Aurica
28.10.2022
D Influenţa jocurilor de mişcare asupra nivelului dezvoltării psihomotrice şi integrării sociale a elevilor cu ces din ciclul primar 13.00.04 USEFS membru CSS 02.11.2022
D Pregătirea fizică specifică în jocul de rugby 7 feminin 13.00.04 USEFS conducător 31.10.2022
D Eficienţa lecţiei de educaţie fizică în aer liber în ciclul gimnazial prin aplicarea mijloacelor din handbal, teză de doctor în ştiinţe ale educației 13.00.04 USEFS preşedinte CSS 12.01.2023
D Tehnologia utilizării mijloacelor gimnasticii la etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Grimalschi Teodor
28.12.2022
D Dezvoltarea capacită?ilor psihomotrice ale studen?ilor militari prin mijloacele artelor marţiale 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Jurat Valeriu
17.03.2023
D Dezvoltarea îndemânării la fotbaliștii de 12-13 ani în funcție de specificul postului de joc 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Branişte Gheorghe
07.04.2023

Teze aprobate [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenţelor antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportiv 13.00.04 USEFS conducător 28.04.2022
D Formarea competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățămîntul superior de educație fizică și sport 13.00.04 USEFS conducător
conducător
Budevici-Puiu Liliana
28.04.2022
DH Bazele teoretico-metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la sportivii de performanță (în baza materialelor probelor olimpice de lupte) 13.00.04 USEFS consultant 27.04.2021
D Formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei „Limba engleză” 13.00.04 USEFS conducător 26.02.2021
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive 13.00.04 USEFS consultant
conducător
Budevici Anatolie
09.07.2019
D Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Budevici Anatolie
05.10.2011
D Particularităţile ştiinţifico-metodice ale corecţiei dezvoltării fizice nearmonioase a elevilor claselor superioare prin mijloacele body building-ului 13.00.04 conducător 18.06.2009
D Strategii de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan 13.00.04 conducător
consultant
Pintilei Sergiu (decedat)
28.09.2006
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de construcţii de maşini prin mijloacele jocurilor sportive individuale 13.00.04 consultant
conducător
Budevici Anatolie
27.04.2006
D Pregătirea studenţilor instituţiilor superioare de cultură fizică în cadrul cursului "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport" prin utilizarea jocurilor de organizare-consolidare 13.00.04 conducător
consultant
Danail Sergiu
23.02.2006