Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova, teză de doctor în economie


Autor: Melniciuc Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ion Bolun
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Cuvinte Cheie

informatizare, iEconomie, capital TIC, activitate economică, impact TIC, creştere economică, valoare adăugată, productivitatea muncii, model.

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 146 titluri, 5 anexe şi este perfectată pe 162 pagini, din care 120 pagini partea de bază, inclusiv 23 figuri şi 70 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu ţine de aplicarea metodelor economico-matematice la estimarea impactului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie (TIC) asupra creşterii economice.

Scopul lucrării constă în cercetarea impactului informatizării asupra valorii adăugate şi a productivităţii muncii în diferite activităţi economice în Republica Moldova. Atingerea acestui scop implică următoarele obiective majore: concretizarea modelului economico-matematic de determinare a impactului TIC asupra valorii adăugate şi a productivităţii muncii, cercetarea impactului TIC asupra economiilor unor ţări dezvoltate, adaptarea modelului de determinare a impactului TIC pentru condiţiile Republica Moldova, determinarea impactului TIC în Republica Moldova; analiza comparativă a impactului TIC în unele ţări dezvoltate şi Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: adaptarea metodei rangurilor pentru evaluarea comparativă a impactului TIC asupra valorii adăugate şi a productivităţii muncii în diferite activităţi economice şi ţări; elucidarea aspectelor metodologice şi adaptarea modelului de determinare a impactului TIC pentru condiţiile Republicii Moldova în lipsa unor date statistice; activităţile economice din Republica Moldova şi ţările de comparaţie sunt ordonate după gradul impactului TIC şi este dată o analiză comparativă respectivă; este identificată corelarea puternică dintre impactul capitalului TIC şi costurile cu TI la un salariat în activităţile economice cercetate.

Semnificaţia teoretică: adaptarea propusă a metodei rangurilor permite evaluarea comparativă a impactului TIC asupra creşterii economice în diferite activităţi economice şi ţări; modalităţile de adaptare a modelului de determinare a impactului TIC asupra creşterii economice permit folosirea acestuia în lipsa unor date statistice; ordonarea activităţilor economice după puterea impactului TIC permite definirea unor strategii eficiente de promovare a informatizării diverselor activităţi economice.

Valoarea aplicativă a lucrării: pentru prima dată a fost estimat cantitativ impactul TIC asupra activităţilor economice în Republica Moldova şi, de asemenea, comparativ cu alte ţări, identificând, în unele cazuri, decalaje considerabile. Rezultatele obţinute prezintă interes practic deosebit pentru promovarea diferenţiată eficientă a informatizării diferitelor activităţi economice.

Rezultatele ştiinţifice ale lucrării sunt aplicate în Raportul de eDezvoltare a Republicii Moldova 2009 şi valorificate în cadrul studiilor de masterat, cursul „Afaceri electronice”, la Academia de Studii Economice din Moldova.

Cuprins


1. PROBLEMATICA ESTIMĂRII IMPACTULUI TIC ASUPRA ECONOMIEI
 • 1.1. Importanţa TIC în economia contemporană
 • 1.2. Beneficiile TIC în unele activităţi economice
  • 1.2.1.Impactul TIC în agricultură
  • 1.2.2.Impactul TIC în transport
  • 1.2.3.Impactul TIC în turism
  • 1.2.4.Impactul TIC în comerţul cu amănuntul
  • 1.2.5.Impactul TIC în construcţii
  • 1.2.6.Impactul TIC în sectorul sănătăţii şi asistenţei sociale
  • 1.2.7.Impactul TIC în administraţia publică
  • 1.2.8. Generalizări privind impactul TIC în diverse sectoare
 • 1.3. Metodologii de estimare a impactului TIC
 • 1.4. Aspecte de evaluare a impactului TIC asupra economiei Republicii Moldova
 • 1.4.1. Caracteristica sectorului TIC din Republica Moldova
 • 1.4.2. Analiza aspectelor de informatizare în Republica Moldova
 • 1.5. Problema estimării impactului informatizării asupra economiei Republicii Moldova
 • Concluzii

2. EVALUAREA IMPACTULUI TIC – MODELE ŞI EXEMPLE
 • 2.1. Experienţa unor ţări în dezvoltarea iEconomiei
  • 2.1.1. Dezvoltarea TIC în ţările Uniunii Europene
  • 2.1.2. Succesul Estoniei – un rezultat logic al politicii interne
  • 2.1.3. Singapore - o insulă inteligentă
  • 2.1.4. Israel – de la o economie agrară la una High-Tech
 • 2.2. Modelarea impactului TIC asupra creşterii economice
  • 2.2.1. Aspecte metodologice de estimare a impactului TIC
  • 2.2.2. Modelul de calculare a creşterii economice
  • 2.2.3. Un algoritm de calculare a contribuţiei TIC la creşterea economică
  • 2.2.4. Metoda rangurilor ca instrument de analiză comparativă a impactului TIC
 • 2.3. Aplicarea modelului de calculare a creşterii economice pentru 7 ţări
 • Concluzii

3. EVALUAREA ŞI IMPACTUL INFORMATIZĂRII ASUPRA ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Evaluarea informatizării activităţilor economice în Moldova
  • 3.1.1. Consideraţii preliminare
  • 3.1.2. Costuri cu TI în Republica Moldova
  • 3.1.3. Salariaţi la un calculator în Moldova
  • 3.1.4. Corelarea dintre costurile cu TI şi numărul de salariaţi la un calculator
  • 3.1.5. Compararea cu alte ţări
 • 3.2. Modelul de determinare a impactului TIC asupra economiei naţionale
  • 3.2.1. Consideraţii preliminare
  • 3.2.2. Calcularea creşterii valorii adăugate
  • 3.2.3. Calcularea creşterii muncii ajustate la calitate
  • 3.2.4. Calcularea creşterii capitalului
 • 3.3. Analiza impactului TIC asupra creşterii economice în Moldova
 • Concluzii