Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


08.00.13 – Metode economico-matematice


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei, în care se conferă titlul ştiinţific
Ştiinţe economice.

Formula specialităţii

Metode economico-matematice este domeniul ştiinţelor economice ce ţine atât de modelarea, analiza, pronosticarea, reglarea şi gestiunea proceselor şi sistemelor economice în baza metodelor matematice (cibernetica economică), cât şi de crearea instrumentarelor, a suportului informatic economic adecvat pentru asemenea activităţi (informatica economică).

Direcţii de cercetare

  • Modelarea matematică a proceselor şi sistemelor economice.
  • Modelarea econometrică, analiza şi pronosticarea dezvoltării proceselor şi sistemelor micro- şi macroeconomice.
  • Elaborarea algoritmilor de optimizare a proceselor economice.
  • Metodele, modelele şi sistemele suport de decizii eficiente privind derularea/ funcţionarea şi dezvoltarea proceselor/sistemelor economice şi informatice.
  • Folosirea metodelor şi modelelor matematice în analiza, pronosticarea, planificarea şi gestiunea economică.
  • Tehnologii, produse şi sisteme informatice economice pentru realizarea informatică a modelelor şi soluţionarea asistată a problemelor de modelare, analiză, pronosticare, planificare, luare de decizii şi gestiune a proceselor şi sistemelor economice.
  • Tehnologii, produse şi sisteme informatice economice ca suport al activităţilor economice.
  • Aspectele ştiinţifice ale economiei electronice, inclusiv cele ale afacerilor electronice.
  • Optimizarea infrastructurii informatice a sistemelor economice.
  • Aprecierea eficienţei economice a folosirii noilor metode şi modele economico-matematice şi, de asemenea, tehnologii, produse şi sisteme informatice economice.

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente şi complementare

În cercetările ştiinţifice la specialitatea 08.00.13 pot fi abordate aceleaşi probleme, ca şi în cadrul specialităţilor adiacente: „Teoria economică”, „Economia şi managementul în ramură şi domeniul de activitate”, „Finanţe, monedă şi credit”, „Statistica”, „Evidenţa contabilă, controlul şi analiza activităţii economice”, „Economia mondială şi relaţii economice internaţionale”. Specificul cercetărilor în cadrul specialităţii 08.00.13 la rezolvarea problemelor respective constă în elaborarea şi/sau folosirea unor noi metode şi modele matematice sau de simulare şi/sau a unor noi tehnologii, produse şi sisteme informatice mai eficiente, asigurând îmbunătăţirea soluţiilor cunoscute privind procesele şi sistemele economice cercetate.

Spre deosebire de specialităţile complementare: 01.01.05, 01.01.09 – ce tratează aspectele matematice, 01.05.04, 01.05.05 – ce tratează aspectele informatice şi 05.13.01 – ce tratează aspectele tehnice respective, specialitatea 08.00.13 abordează aspectele de integrare/aplicare a metodelor matematice şi instrumentarelor informatice în cercetarea şi eficientizarea proceselor şi sistemelor economice.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autori:
 1. Bolun Ion, dr.hab.,conf.univ., decanul facultăţii „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASEM Costaş Ilie, dr.hab.,prof.univ., şef-catedră „Cibernetică şi informatică economică”, ASEM
 2. Ohrimenco Serghei, dr.hab.,prof.univ. la catedra „Cibernetică şi informatică economică”, ASEM
 3. Brăilă Alexandru, dr., conf.univ. la catedra „Cibernetică şi Informatică Economică”, ASEM Cotelea Vitalie, dr., conf.univ. la catedra „Cibernetică şi Informatică Economică”, ASEM
 4. Godonoagă Anatol, dr.,conf.univ., prodecan la Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”, ASEM

Recenzenţi:

 1. Ciubotaru Maria, dr.hab., prof.univ., manager de proiect, ARIA
 2. Mişov Tatiana, dr., conf.univ., prorector, ASEM
 3. Bejan Gennadie, dr., conf.univ., conf.univ. la catedra „Economie generală”, ASEM