Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bolun Ion, doctor habilitat, profesor universitarBolun Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Abilitare:28 februarie 2008, nr.95
Specialităţi abilitate: 08.00.13 - Metode economico-matematice
01.05.05 - Sisteme informaţionale

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova, teză de doctor în economie 08.00.13 ASEM conducător 31.03.2011
D Elaborarea şi cercetarea modelelor şi algoritmilor de eficientizare a utilizării resurselor reţelelor informatice locale 08.00.13 ASEM conducător 18.03.2010
D Modele si algoritmi de configurare a setului de servere pentru reţelele locale 05.13.13 conducător
consultant
Popescu Anatol
24.01.2008