Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bolun Ion, doctor habilitat, profesor universitarBolun Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:28 februarie 2008, nr.95
Specialităţi abilitate: 08.00.13 - Metode economico-matematice
01.05.05 - Sisteme informaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metode şi instrumente pentru specificarea concurenţei în arhitecturile software 01.05.03 UTM membru CSS
conducător
Beşliu Victor
12.12.2014
D Eficientizarea procesului de predare-învăţare a grupului de discipline «Tehnologiile reţelelor de calculatoare» prin utilizarea modelului integrat de evaluare 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Chiriac Liubomir
15.01.2015

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Suportul informational al evaluarii cercetarilor stiintifice în Republica Moldova 01.05.05 ASEM conducător 10.04.2014
D Optimizarea neliniară cu restricţii speciale pentru cercetări comparative 08.00.13 ASEM conducător 05.07.2012
D Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova, teză de doctor în economie 08.00.13 ASEM conducător 31.03.2011
D Elaborarea şi cercetarea modelelor şi algoritmilor de eficientizare a utilizării resurselor reţelelor informatice locale 08.00.13 ASEM conducător 18.03.2010
D Modele si algoritmi de configurare a setului de servere pentru reţelele locale 05.13.13 conducător
consultant
Popescu Anatol
24.01.2008