Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Terminologia militara romaneasca (studiu retrospectiv: sec. al xiii-lea – încep. sec. al XIX-LEA)


Autor: Butuc Marin
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Anatol Ciobanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.02.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

termen, termen militar, terminologie militară, metalimbaj terminologic militar, lexicul general, fondul principal lexical, termeni-sintagme, câmp terminologic, nomenclatură, argou militar, sistemicitate, etimologie ş.a.

Adnotare

Structura tezei: adnotare, lista abrevierilor, introducere, 3 compartimente, concluzii, bibliografia din 184 numiri, 178 de pagini text de bază, 3 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiual tezei este terminologia militară românească din perioada sec. al XIII-lea – încep. sec. al XIX-lea.

Obiectivele lucrării constau în cercetarea şi prezentarea în plan istoric a lexicului terminologic militar românesc, începând cu secolele XIII-XIV şi până la mijlocul secolului al XIX-lea, în analiza lexico-semantică şi structural-gramaticală a sistemului terminologic militar românesc, în determinarea etimoanelor, cu scopul de a facilita analiza lor lexico-semantică şi structurală şi în prezentarea procesului istoric de formare a termenilor militari.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că este o primă încercare de a prezenta, în baza documentelor şi lucrărilor istorice cercetate, evoluţia lexico-semantică, structura gramaticală şi etimologia terminologiei militare româneşti din Epoca Medievală şi până la începutul istoriei noi (sec. al XIX- lea). Lipsa unor lucrări, în care s-ar face o abordare complexă a terminologiei militare, din perspectiva evoluţiei istorice şi sub aspectul cercetării ei lexico-semantice şi structural-gramaticale, ne-a decis să efectuăm o atare analiză şi sinteză. Semnificaţia teoretică a lucrării constă în cercetarea semantică, etimologică şi structurală a terminologiei militare româneşti. Limbajul terminologic militar necesită atât o cercetare extensivă, cât şi una intensivă, întru determinarea căilor concrete ale evoluţiei şi dezvoltării lui istorice.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele cercetării pot fi utilizate la alcătuirea unor cursuri universitare de terminologie sau terminologie militară românească (pentru instituţiile de învăţământ superior cu profil militar). Totodată, studiul poate fi util la elaborarea dicţonarelor specializate şi a altor lucrări lexicografice şi lexicologice.

Cuprins


1. PROBLEME TEORETICE PRIVIND TERMINOLOLOGIA
 • 1.1. Noţiunea de termen şi terminologie
 • 1.2. Termen şi terminologie militară
 • 1.3. Raportul dintre noţiunea de termen militar şi cuvântul, noţiunea, semnificaţia şi obiectul lui
 • 1.4. Lexicul militar românesc în cadrul lexicului general
 • 1.5. Fenomenul derivării lexico-gramaticale în terminologia militară românească (structura gramaticală a termenilor militari)
  • 1.5.1 Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari monomembri
   • 1.5.1.1. Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari româneşti compuşi
  • 1.5.2. Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari-sintagme
 • 1.6. Concluzii la Capitolul 1

2. ARTA MILITARĂ ROMÂNESCĂ (sec. al XIII- lea – încep. sec. al XIX-lea)
 • 2.1. Fenomenul militar românesc în sec. XIII – încep. sec. XV
 • 2.2. Epoca de glorie a domeniului militar ( a doua jum. a sec. al XV-lea – încep. sec. al XVI-lea)
 • 2.3. Stagnarea evoluţiei artei militare româneşti (sec. XVI - XVIII)
 • 2.4. Fenomenului militar românesc în contextul epocii moderne (anul 1830)
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA SEMANTICĂ ŞI ETIMOLOGICĂ A UNOR TERMENI MILITARI
 • 3.1. Terminologia militară în sistemul lexical al limbii române vechi
 • 3.2. Termeni militari ce denumesc arme albe
  • 3. 2.1. Termeni militari ce denumesc instrumente de tortură
 • 3. 3. Termeni ce denumesc arme de foc
 • 3. 4. Termeni ce denumesc grade şi funcţii militare
 • 3. 5. Termeni militari ce denumesc categorii de trupe
  • 3. 5.1. Termeni ce denumesc unităţi militare
  • 3. 5.2. Termeni ce denumesc părţi ale unităţilor militare, în funcţie de aflarea acestora în cadrul dispozitivului de luptă
 • 3. 6. Termeni ce denumesc construcţii cu destinaţie militară
 • 3. 7. Termeni militari ce denumesc acţiuni şi tactici militare
  • 3. 7.1. Expresii frazeologice referitoare la mobilizarea armatei
 • 3. 8. Termeni militari ce denumesc atribute ale unei armate
 • 3. 9. Termeni militari ce denumesc capturi de război
 • 3.10. Concluzii la capitolul 3