Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Rolul portului Odesa în sistemul comerţului european cu cereale (1794-1853)


Autor: Emilciuc Andrei
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valentin Tomuleţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-07.00.03-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Odesa, Imperiul Rus, comerţ cu cereale, politică comercial-vamală, integrarea pieţelor, instituţii comerciale, burghezie comercială, capital comercial

Adnotare

Teza este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii, 146 pagini de text de bază, 8 tabele (două plasate în anexă), 3 diagrame, în plus bibliografia din 668 titluri. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 14 articole ştiinţifice publicate, cu un volum de peste 10 coli de autor.

Domeniul de studiu: Istorie universală (perioada modernă)

Obiectivele tezei: 1) determinarea cadrului juridic, instituţional şi social al comerţului extern al Imperiului Rus prin portul Odesa; 2) stabilirea rolului Basarabiei şi al guberniilor din sud-vestul Imperiului Rus în comerţul extern cu cereale prin portul Odesa; 3) aprecierea rolului portului Odesa în sistemul comerţului european cu cereale din perspectiva politicii comerciale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică:Tema tratată este mai puţin studiată în istoriografie – cea a rolului oraşului-port Odesa în sistemul comerţului european cu cereale. Originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în abordarea instituţională a problemei. În acest scop au fost cercetate măsurile întreprinse de administraţia imperială în vederea constituirii în Odesa a unei burghezii comerciale active, cosmopolite, cu legături de rudenie în lumea comercială europeană. În aceeaşi ordine de idei, sunt evidenţiate modalităţile de instituire şi subvenţionare din partea guvernului rus a unor instituţii comerciale, ineficiente iniţial din cauza înapoierii social-economice a Imperiului Rus, dar care în continuarea au devenit suportul creşterii rapide a comerţului extern cu cereale prin portul Odesa.

Studierea rolului portului Odesa în sistemul comerţului european cu cereale a permis soluţionarea unei probleme importante ale ştiinţei istorice actuale naţionale şi universale – cea a mecanismului de integrare a pieţei interne a Imperiului Rus în sistemul pieţei europene

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă: Din punct de vedere teoretic, rezultatele obţinute lărgesc aria de discuţii în jurul conceptului de piaţă europeană de cereale. Caracterul aplicativ al lucrării rezultă din materialul documentar bogat utilizat, ea urmând a fi continuată în cercetări mai largi – rolul porturilor franco în formarea pieţei europene de cereale – sau mai înguste, precum comerţul extern cu cereale prin porturile de la gurile Dunării, din Principatele Române şi Basarabia.

Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt utile pentru cercetătorii de istorie modernă, pentru studenţii specialităţilor cu profil istoric şi economic din instituţiile universitare, pentru persoanele interesate de istoria modernă a Rusiei, dar şi pentru cei implicaţi în organizarea portului Giurgiuleşti.

Cuprins


1. COMERŢUL EXTERN CU CEREALE AL NEGUSTORILOR DIN IMPERIUL RUS PRIN PORTUL ODESA (1794-1853): REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE
 • 1.1. Diversitatea preocupărilor istoriografice privind rolul portului Odesa în sistemul comerţului european cu cereale
 • 1.2. Integrarea pieţei interne ruse în sistemul comerţului european cu cereale: concepţii şi metodologii de cercetare
 • 1.3. Sursele de documentare ale temei de cercetare
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. ÎNCADRAREA PORTULUI ODESA ÎN SISTEMUL COMERŢULUI EXTERN CU CEREALE AL IMPERIULUI RUS (1794-1853)
 • 2.1. Constituirea instituţiilor cu atribuţii în domeniul comerţului extern în oraşul-port Odesa
 • 2.2. Cadrul juridic şi fiscal al comerţului extern prin portul Odesa
 • 2.3. Dinamica negustorilor antrenaţi în comerţul extern prin portul Odesa
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. EVOLUŢIA EXPORTULUI DE CEREALE PRIN PORTUL ODESA PE PIAŢA EUROPEANĂ (1794–1853)
 • 3.1. Orientarea spre piaţa externă a producţiei de cereale în guberniile sud-vestice ale Imperiului Rus
 • 3.2. Integrarea Basarabiei în comerţul extern cu cereale prin portul Odesa
 • 3.3. Structura şi dinamica exportului de cereale prin portul Odesa
 • 3.4. Orientarea geografică a exportului de cereale prin portul Odesa
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI