Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 /

Teze, martie 2011

Teze [21]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Reprezentarea sistemică a categoriei comicului în discurs filologie 31.03.2011
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Anxietatea la preadolescenţii contemporani şi modalităţi de diminuare psihologie 31.03.2011
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Restructurarea şi perfecţionarea managementului în autorităţile administraţiei publice locale (primăria Techirghiol) economie 31.03.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dereglările homeostaziei macro-şi microelementelor la bolnavii cu hepatită cronică virală C medicină 31.03.2011
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Studiul şi selectia suşelor de levuri autohtone pentru producerea vinurilor spumante tehnică 31.03.2011
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Aspectele etiopatogenetice şi curative ale ulcerului cornean medicină 31.03.2011
14.00.08 - Oftalmologie
D Obţinerea celulelor solare ITO-Si cu suprafeţe majorate şi studiul proprietăţilor acestora tehnică 31.03.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Fenomenul de comutare cu memorie în structuri cu calcogenizi superionici Ag-(As-S-Ge) fizică-matematică 31.03.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Construirea structurilor algebrice pe compactificările algebrelor topologice fizică-matematică 31.03.2011
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Construirea matricelor Green prin metoda elementelor incompresibile de influenţă fizică-matematică 31.03.2011
01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil
D Strategii didactice în formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pedagogie 31.03.2011
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Probleme singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic fizică-matematică 31.03.2011
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Obţinerea compoziţiei electrochimice rezistente la uzură în baza fierului cu microparticule dure tehnică 31.03.2011
02.00.05 - Electrochimie
D Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioada anilor 1944-1965. (În baza materialelor din RSSM) istorie 31.03.2011
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Creşterea competitivităţii întreprinderii prin implementarea managementului performant (în baza materialelor industriei uşoare din Republica Moldova), economie 31.03.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Metafora şi textualitatea: probleme de interpretare şi traducere filologie 31.03.2011
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Impactul stresului educaţional la elevi în corelaţie cu ritmurile biologice biologie 31.03.2011
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Tratamentul chirurgical al fracturilor acetabulare medicină 31.03.2011
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova, teză de doctor în economie economie 31.03.2011
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Modelarea caracteristicilor electronice ale tranzistorilor de putere si convertorilor fotoelectrici în aproximaŃia liniară-hiperbolică tehnică 31.03.2011
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
D Fabricarea şi studiul structurilor de dimensionalitate redusă în baza GaN tehnică 31.03.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor