Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Algele edafice din solurile municipiului Chişinău


Autor: Natalia Ciubuc
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Victor Şalaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

alge edafice, algoflora municipiului Chişinău, alge din biotopuri urbanizate, structura taxonomică şi ecologică a comunităţilor algale

Adnotare

În teza a fost studiată algoflora edafică a municipiului Chişinău. Au fost evidenţiate 344 specii şi varietăţi de alge, dintre care 46 sunt noi pentru Moldova. Speciile date se referă la 19 ordine, 47 familii şi 103 genuri. În solurile municipiului Chişinău predomină algele cianofite cu 154 specii şi varietăţi de alge, urmate de algele verzi cu 111 specii. La fel au fost evidenţiate 48 specii de alge xantofite, 28 de specii de diatomee şi 3 specii de alge euglenofite. Din totalul de 344 de specii 114 specii pot vegeta activ în aceste soluri. Au fost stabilite particularităţile de formare a comunităţilor algale în dependenţă de diferiţi factori antropici, s-a stabilit structura taxonomică şi ecologică a acestor comunităţi. S-a demonstrat, că sub acţiunea factorilor antropogeni se formează comunităţi algale care se deosebesc atât prin componenţa taxonomică, cât şi prin raportul între principalele filumuri de alge, prin numărul mediu de specii într-o probă. În general se constată o degradarea a comunităţilor algale, substituirea speciilor sensibile prin specii tolerante, rezistente la poluare, prezenţa unui număr mare de specii întâmplătoare. Circa 50 de specii din algoflora solurilor municipiului Chişinău pot servi ca bioindicatori în monitoringul ecologic, printre care cele mai reprezentative specii sunt Phormidium autumnale, Ph.paulsenianum, Ph. faveolarum, Ph. fragile, Ph. jadinianum, Ph. molle, Ph. tenue, Ph. uncinatum, Oscillatoria limosa, O. laetevirens, O. tenuis, Chlorella terricola, Scenedesmus acuminatus, Chlamydomonas gelatinosa, Ch.gloeogama, Hantzshia amphioxys, Diatoma vulgare, Navicula mutica var.mutica, N.mutica var.nivalis.

Cuprins


CAPITOLUL I. Rezumat al literaturii

CAPITOLUL II. Caracteristica teritoriului cercetat
 • 2.1. Condiţiile fizico-geografice a teritoriului cercetat
 • 2.2. Starea ecologică a mediului urban
 • 2.3. Analiza florei vasculare a municipiului Chişinău

CAPITOLUL III. Obiectul şi metodele de cercetare

CAPITOLUL IV. Caracteristica generală a comunităţilor de alge edafice din diferite zone ale municipiului Chişinău
 • 4.1. Comunităţile algale din solurile zonei de recreaţie
 • 4.2. Structura comunităţilor de alge din solurile terenurilor ataşate terasamentelor
 • 4.3. Algele edafice din zona industrială a municipiului Chişinau
 • 4.4. Comunităţile algale din solurile suburbiilor municipiului Chişinău
 • 4.5. Comunităţile algale din solurile destinate zonei locative din municipiul Chişinau
 • 4.6. Algele edafice din solurile menite pentru colectarea şi stocarea deşeurilor menajere

CAPITOLUL V. Analiza comparativă a structurii taxonomice şi a particularităţilor ecologice ale algoflorei municipiului Chişinău
 • 5.1. Structura taxonomică generală a comunităţilor algale din solurile municipiul Chişinău
 • 5.2. Analiza structurii ecologice a algocenozelor edafice
 • 5.3. Estimarea stării ecologice ale teritoriilor urbane cu ajutorul algelor edafice în calitate de bioindicatori