Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Remodelarea stromei conjunctive şi interrelaţiile epitelio-stromale în neoplaziile colului uterin


Autor: Şaptefraţi Lilian
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.15 - Anatomie patologică
Anul:2011
Consultanţi ştiinţifici: Anatolie Cernîi
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Raica Marius
doctor în medicină, profesor universitar, UMF „Victor Babeş”, Timişoara, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.15-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

leziune intraepitelială scuamoasă, carcinom scuamos de col uterin, stromă,fibre ale matricei extracelulare, actina-alpha de muşchi neted, macrofage CD68 pozitive, limfocite CD3 pozitive, limfocite CD20 pozitive, mastocite, angiogeneză, limfangigogeneză

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografie din 293 titluri, 221 pagini de text de bază, 145 figuri, 19 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 37 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie.

Scopul: Determinarea succesiunii şi evoluţiei modificărilor populaţiilor celulare, componentelor matricei extracelulare, vaselor sanguine şi limfatice ale stromei în funcţie de sporirea severităţii neoplaziilor colului uterin.

Obiectivele lucrării: studiul histologic, histochimic, imunohistochimic şi electronooptic al modificărilor epiteliale şi stromale în neoplaziile colului uterin, studiul reţelelor vasculare sanguine şi limfatice, a densităţii vasculare şi tipurilor de vase raportată la severitatea neoplaziilor colului uterin, estimarea potenţialului de metastazare prin aceste vase.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost investigată succesiunea schimbărilor stromale la toate etapele de desfăşurare a unui proces neoplazic. Au fost elucidate particularităţile angiogenezei şi limfangiogenezei tumorale în neoplazia de col uterin.

Semnificaţia teoretică. În urma abordării multidimensionale a problemei modificărilor stromei conjunctive în cadrul progresiei neoplaziei de col uterin a fost posibilă caracterizarea imunohistochimică şi diversificarea metodelor diagnosticului morfologic ale acestei maladii.

Valoarea aplicativă a lucrării. Teza realizată a constituit o nouă etapă în implementarea metodelor imunohistochimice în Republica Moldova – metode printre cele mai importante din domeniul biologiei celulare şi practicii oncologice. Au fost propuse procedee imunohistochimice pentru caracterizarea fenotipului angiogenic în neoplazia vizată.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi ulterior implementate în activitatea curativă curentă a Institutului Oncologic din Moldova, în activitatea didactică a catedrei Hematologie, Oncologie şi Terapie de campanie, precum şi în activitatea ştiinţifică a catedrei Histologie, Citologie şi Embriologie şi a Laboratorului Morfologie a USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. NEOPLAZIILE COLULUI UTERIN: STROMA CONJUNCTIVĂ ŞI INTERRELAŢIILE EPITELIO-STROMALE (ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIU)
 • 1.1. Histologia colului uterin
 • 1.2. Incidenţa şi etiologia cancerului de col uterin
 • 1.3. Morfologia componentei epiteliale a neoplaziilor de col uterin
 • 1.3.1. Leziunile intraepiteliale scuamoase
 • 1.3.2. Carcinomul scuamos de col uterin
 • 1.4. Stroma conjunctivă în neoplaziile de col uterin
 • 1.4.1. Matricea extracelulară (ECM) a stromei conjunctive în neoplaziile de col uterin
 • 1.4.2. Celulele stromei în neoplaziile de col uterin
 • 1.5. Angiogeneza în neoplaziile de col uterin
 • 1.6. Limfangiogeneza în neoplaziile de col uterin
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metodele cercetărilor ştiinţifice
 • 2.2.1. Metodele histologice şi histochimice
 • 2.2.2. Metodele imunohistochimice
 • 2.2.3. Metoda electronooptică
 • 2.2.4. Metode de cuantificare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA COMPONENTEI EPITELIALE A NEOPLAZIEI DE COL UTERIN
 • 3.1. Raportare histologică (coloraţia hematoxilină eozină) 72
 • 3.2. Expresia pancitokeratinei AE1/AE3 în neoplazia de col uterin 78
 • 3.3. Ultrastructura componentei epiteliale şi interrelaţiile epitelio-stromale în neoplazia de col uterin
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. STROMA CONJUNCTIVĂ ÎN CADRUL PROGRESIEI NEOPLAZIEI DE COL UTERIN
 • 4.1. Fibrele de colagen în neoplazia de col uterin
 • 4.2. Fibrele reticulare în neoplazia de col uterin
 • 4.3. Fibrele elastice în neoplazia de col uterin
 • 4.4. Expresia vimentinei (celulele de provenienţă mezenchimala) în neoplazia de col uterin
 • 4.5. Expresia actinei-alpha de muşchi neted (α-SMA) în neoplazia de col uterin 113
 • 4.6. Macrofagele CD68 pozitive în neoplazia cervixului uterin 121
 • 4.7. Limfocitele CD3 pozitive în neoplazia cervixului uterin 128
 • 4.8. Limfocitele CD20 pozitive în neoplazia cervixului uterin 134
 • 4.9. Mastocitele şi relaţiile lor cu vasele sanguine CD34 pozitive în neoplazia cervixului uterin
 • 4.10. Concluzii la capitolul 4

5. ANGIOGENEZA ŞI LIMFANGIOGENEZA ÎN NEOPLAZIA CERVIXULUI UTERIN
 • 5.1. Densitatea vaselor microcirculaţiei şi distribuţia lor în neoplazia cervixului uterin (dubla imunocolorare anti CD31/anti actina muşchiului neted-alpha)
 • 5.2. Expresia divergentă a endoglinei şi markerului de proliferare Ki67 în leziunile benigne şi maligne ale colului uterin (dubla imunocolorare anti CD105/anti Ki67)
 • 5.3. Expresia imunohistochimică a factorului de creştere a endoteliului vascular (VEGF)
 • A) în neoplazia cervixului uterin
 • 5.4. Expresia imunohistochimică a receptorului VEGFR2 pentru factorul de creştere a endoteliului vascular în neoplazia cervixului uterin
 • 5.5. Densitatea şi distribuţia limfaticelor în neoplazia cervixului uterin (Coloraţie imunohistochimică cu anticorpi anti-D2-40)
 • 5.6. Expresia VEGF-C în neoplazia cervixului uterin 182
 • 5.7. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE