Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Particularităţi clinice, neuroimagistice şi neurofiziologice ale hemoragiilor intracerebrale minore


Autor: Coşciug Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Diomid Gherman
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.13-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hemoragii intracerebrale minore, manifestări clinice, factori de risc, CT- cerebrală, potenţiale evocate motorii, calitatea vieţii.

Adnotare

Lucrarea conţine 105 pagini de text de bază, fiind constituită din întroducere, 5 capitole, concluzii, recomanări şi bibliografie (251 surse), 10 anexe, 28 tabele şi 25 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu - lucrarea abordează un aspect important al neurologiei, fiziologiei şi neuroimagisticii.

Scopul şi obiectivele lucrării au vizat studierea incidenţei factorilor de risc, particularităţilor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice şi indicilor calităţii vieţii la bolnavii cu hemoragii intacerebrale minore pentru optimizarea procesului diagnostic.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Cercetarea reprezintă un studiu clinic, analitic, prospectiv. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Colectarea datelor pentru cercetarea clinică a fost de tip „lot- martor”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: au fost evidenţiate particularităţile clinice, neurofiziologice şi neuroimagistice ale hemoragiilor intracerebrale minore; sistematizaţi factorii de risc în determinanţi şi predispozanţi în sensul declanşării hemoragiilor intracerbrale minore; elucidate aspectele neuroimagistice şi neurofiziologice ale hemoragiilor intracerebrale minore în corelare cu deficitul motor; a fost evidenţiată informativitatea diagnostică diferită în baza indicilor potenţialului evocat motor; au fost identificate corelaţiile manifestărilor clinice cu localizarea hemoragiilor intracerebrale minore la diferite nivele ierarhice ale tractului piramidal; a fost emisă ipoteza dependenţei dereglărilor motorii la bolnavii cu hemoragii intracerebrale minore de lezarea structurilor cerebrale cu diferită concentraţie a fibrelor motorii şi nivelul reactivităţii căilor cortico-spinale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în sistematizarea factorilor de risc implicaţi în declanşarea hemoragiilor intracerebrale minore în determinanţi şi favorizanţi; evidenţierea localizării prioritare a patologiei studiate în regiunea capsulei interna (45% cazuri); evidenţierea particularităţilor clinice în funcţie de structurile cerebrale afectate; evidenţierea sensibilităţii indicelui reactivităţii tractului piramidal în procesul de diagnosticare al hemoragiilor intracerebrale minore; estimarea calităţii vieţii pacienţilor cu hemoragii intracerebrale minore.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE PRIVIND ACCIDENTELE VASCULARE INTRACEREBRALE HEMORAGICE
 • 1.1. Viziuni moderne cu referinţă la epidemiologia şi clasificarea ictusurilor cerebrale hemoragice
 • 1.2. Aspecte etiopatogenice ale accidentelor vasculare hemoragice
 • 1.3. Factori de risc în sensul declanşării şi evoluţiei AVC hemoragice
 • 1.4. Manifestări clinice şi particularităţi de evoluţie ale AVC hemoragice
 • 1.5. Investigaţiile radioimagistice şi neurofiziologice ca strategii prioritare de diagnostic în AVC hemoragice
 • 1.6. Concluzii

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGAŢII
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării clinice
 • 2.2. Examinarea şi evaluarea clinică a pacienţilor
 • 2.3. Metodele de investigaţie radioimagistică şi de laborator
 • 2.4. Metodă de investigaţie neurofiziologică
 • 2.5. Metode de evaluare statistică a rezultatelor explorative

3. FACTORI DE RISC ŞI PARTICULARITĂŢI CLINICE LA PACIENŢII CU HEMORAGII INTRACEREBRALE MINORE
 • 3.1. Caracteristici generale, privind factorii de risc primordial la pacienţii investigaţi
 • 3.2. Particularităţi clinice de debut la pacienţii cu hemoragii intracerebrale minore
 • 3.3. Dinamica manifestărilor neurologice la pacienţii cu hemoragii intracerebrale minore în funcţie de localizarea hematomului şi vârsta pacientului
 • 3.4. Dinamica procesului de recuperare la pacienţii cu hemoragii intracerebrale minore
 • 3.5. Indicii calităţii vieţii la pacienţii cu HIM în corelare cu dinamica manifestărilor neurologice şi procesul de recuperare
 • 3.6. Concluzii

4. PARTICULARITĂŢI CLINICO-NEUROIMAGISTICE ŞI CLINICO-NEUROFIZIOLOGICE LA PACIENŢII CU HEMORAGII INTRACEREBRALE MINORE
 • 4.1 Manifestări clinice şi neuroimagistice la bolnavii cu hemoragii intracerebrale minore şi accidente vasculare cerebrale hemoragice masive şi ischemice
 • 4.2 Dinamica clinico-imagistică a hemoragiilor intracerebrale minore în funcţie localizarea intracerebrală a hematomului
 • 4.3. Indicii potenţialului evocat motor ai pacienţilor cu hemoragii intracerebrale minore în funcţie de localizarea focarului patologic
 • 4.4. Concluzii

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE