Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Semiadverbele în limba româna


Autor: Boz Olga
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vasile Bahnaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
CSS: DH 19-10.02.01-27.03.08
Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

adverb, categorie gramaticală, conotaţie, definiţie lexicografică, denotaţie, morfem, modalitate, modalizator, particulă, prezentare lexicografică, profrază, semiadverb, sem, semem

Adnotare

Structura tezei. Teza cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, cuprins, text de bază expus pe 120 de pagini, format din introducere şi trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 192 de titluri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domenii de studiu: gramatică, semantică funcţională şi stilistică, lexicografie.

Scopul şi obiectivele rezidă în identificarea şi analiza caracteristicilor semantice, funcţionale şi gramaticale ale semiadverbelor în limba română. Pentru realizarea acestui scop, ne-am formulat următoarelor obiective: să delimităm caracteristicile fundamentale ale semiadverbelor în raport cu adverbele şi cu celelalte părţi de vorbire ; să relevăm specificul semantic şi funcţional al semiadverbelor; să analizăm structurile sintactice de actualizare a semiadverbelor în limba română; să determinăm principiile şi modalităţile de prezentare lexicografică a semiadverbelor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul dat constituie o realizare în descrierea multiaspectuală a semiadverbelor în limba română. S-a insistat în mod special pe delimitarea semiadverbelor de adverbe şi pe prezentarea lexicografică a semiadverbelor, toate acestea fiind realizate în baza unei analize multilaterale (semantice, gramaticale, funcţionale şi stilistice) a semiadverbelor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Cercetarea de faţă constituie un suport teoretico-practic pentru studii ulterioare. Rezultatele investigaţiei vor contribui la completarea unor goluri în ceea ce priveşte semantica, caracteristicile gramaticale, funcţionale şi stilistice ale adverbelor, în general, şi ale semiadverbelor în limba română, în particular.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei pot fi implementate cu succes în activitatea didactică din învăţământul superior, în cadrul cursurilor teoretice şi practice de gramatică, lexicologie şi lexicografie în procesul de elaborare a tezelor de licenţă de către studenţi, iar concluziile teoretice şi practice pot fi folosite în procesul de prezentare lexicografică a semiadverbelor şi a adverbelor în dicţionarele explicative ale limbii române.

Cuprins


1. INTERPRETAREA TEORETICĂ A ADVERBULUI
 • 1.1. Prezentare diacronică
 • 1.2. Definirea adverbului
 • 1.3. Morfologia adverbului
 • 1.4. Distribuţia adverbului
 • 1.5. Semantica adverbului
 • 1.6. Raportul dintre adverb şi alte clase gramaticale
 • 1.6.1. Adverb versus substantiv
 • 1.6.2. Adverb versus pronume/numerale
 • 1.6.3. Adverb versus adjectiv
 • 1.6.4 Adverb versus verb
 • 1.6.5. Adverb versus prepoziţie
 • 1.6.6. Adverb versus conjuncţie
 • 1.7. Concluzii la Capitolul 1

2. ASPECTUL SEMANTICO-FUNCŢIONAL AL SEMIADVERBELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 • 2.1. Scurt istoric
 • 2.1.1. Semiadverbele în lingvistica străină
 • 2.1.2. Semiadverbele în lingvistica românească
 • 2.1.3. Semiadverbele – definiţie, precizări terminologice
 • 2.1.4. Locul semiadverbelor în cadrul adverbelor propriu-zise
 • 2.2. Dimensiunile semantico-funcţionale ale semiadverbelor
 • 2.2.1. Semiadverbe-clitice
 • 2.2.2. Semiadverbe-morfeme
 • 2.2.3. Semiadverbe-modificatori
 • 2.2.4. Semiadverbe-modalizatori
 • 2.2.5. Semiadverbe-profraze
 • 2.2.6. Clase semantice de semiadverbe
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. DESCRIEREA LEXICOLOGICĂ ŞI LEXICOGRAFICĂ A SEMIADVERBELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 • 3.1. Particularităţile lexicologice ale adverbelor
 • 3.2. Particularităţile lexicologice ale semiadverbelor
 • 3.3. Relaţii semantice şi formale în cadrul semiadverbelor
 • 3.4. Stratificarea pe axa temporală a semiadverbelor
 • 3.5. Stratificarea pe axa teritorială a semiadverbelor
 • 3.6. Valoarea stilistică a topicii şi a repetiţiei semiadverbelor
 • 3.7. Probleme generale de prezentare lexicografică a adverbelor
 • 3.8. Prezentarea lexicografică a semiadverbelor
 • 3.9. Concluzii la Capitolul 3
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI