Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza reţelelor semimarkoviene de servire în schema operaţiilor de mediere şi a aproximaţiei difuzionale


Autor: Damian Iulia
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Gheorghe Mişcoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-01.01.09-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem de aşteptare cu flux de intrare semi-Markov, criteriul de mediere, criteriul aproximaţiei difuzionale, operator de compensaţie

Adnotare

Teza este înaintată pentru obținerea titlului de doctor în științe fizico-matematice la specialitatea 01.01.09-Cibernetică Matematică și Cercetări Operaționale. Ea a fost elaborată la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2011.

Structura tezei: Teza include: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 104 denumiri, 104 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: teoria sistemelor de aşteptare

Scopul şi obiectivele lucrării: Elaborarea algoritmilor de mediere şi a aproximaţiei difuzionale pentru sistemele de aşteptare cu flux de intrare semi-Markov de tipul [SM|M|1|∞]N şi SMε|M|∞.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Formularea și demonstrarea criteriilor de mediere şi de aproximaţie difuzională pentru sistemele de aşteptare cu flux de intrare semimarkovian.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. S-au elaborat algoritmii pentru schema medierii și aproximației difuzionale pentru reţele de aşteptare cu flux semimarkovian, și anume pentru rețelele de aşteptare de tipul [SM|M|1|∞]N şi SMε|M|∞.

Seminificaţia teoretică: Rezultatele obținute în teză au o semnificaţie teoretică în diferite domenii ale ştiinţelor naturale şi sociale şi pot fi utilizate în studiul, analiza diverselor sisteme şi reţele de servire reale, unde au loc fenomene de aşteptare.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute pot fi utilizate în diverse domenii de activitate, şi anume, cum ar fi, energia, economia, comunicaţii, medicina, servicii sociale, transport.