Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Soltan Petru, doctor habilitat, profesor universitarSoltan Petru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1507
Specialităţi abilitate: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice de control optimal discret 01.01.09 USM preşedinte CSS
conducător
Lozovanu Dmitrii
25.02.2015

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Divizarea poliedrelor în spaţii normate finit dimensionale în părţi d-convexe şi aplicaţii 01.01.09 USM conducător 11.11.2011
D Asupra varietăţilor abstracte, conturului Euler multidimensional şi aspectelor aplicative ale acestora 01.01.09 USM conducător 14.06.2007